Band eang tra chyflym i Abertawe

BT engineer on telegraph pole with BT van and logo in forefront of the image Image copyright PA

Mae BT wedi cyhoeddi mai Abertawe fydd yr ardal gyntaf yng Nghymru i dderbyn band eang tra chyflym.

Fe fydd cangen Openreach o'r cwmni yn cysylltu miloedd o safleoedd yn y ddinas yn ystod 2017.

Mae hyn yn dilyn cyfnod prawf i'r dechnoleg ym mis Mai y llynedd.

Fe ddywed Cyngor Abertawe y bydd hyn yn galluogi busnesau i dyfu, ond mae Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru wedi pwysleisio bod angen gwella cysylltiadau mewn ardaloedd gwledig yn ogystal.

Mae band eang tra chyflym yn cynnig cyflymder o hyd at 330 Mb yr eiliad - mwy na deg gwaith yn gyflymach na'r cyfartaledd i'r DU.

'Newyddion gwych'

Roedd y ddinas yn un o 17 ardal ar draws y DU i gael eu dewis fel rhan o gynllun peilot.

Dywedodd arweinydd Cyngor Abertawe, y Cynghorydd Rob Stewart: "Mae hyn yn newyddion gwych i Abertawe ac yn cefnogi ein hymgais i sicrhau bod gan y ddinas isadeiledd digidol sy'n galluogi busnesau i dyfu'n gyflym.

"Bydd hefyd yn ategu ein cynlluniau i gyflwyno ardal ddigidol i'r ddinas fel rhan o'r argymhellion Arfordir y Rhyngrhwyd i'r Ddêl Ddinesig."

Ychwanegodd gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth Cymru Julie James AC: "Wrth i ni barhau i gystadlu yn fyd-eang, mae gan fand eang tra chyflym i potensial i ddod â mwy fyth o fuddion i Gymru felly mae'n dda gweld i buddsoddiad a dyfeisgarwch yma yn y diwydiant."

Image copyright David Dixon/Geograph

Ond mae pryderon wedi eu lleisio eisoes am y bwlch digidol rhwng ardaloedd gwledig Cymru a gweddill y wlad.

Yn gynharch yn y mis, fe wnaeth Aelodau Cynulliad feirniadu ehangu cynllun Superfast Cymru, gan ddweud nad oedd wedi cyflawni.

Dywedodd Ben Cottam o Ffederasiwn y Busnesau Bach y byddai band eang tra chyflym yn Abertawe yn "caniatáu i fusnesau dyfu".

Ond ychwanegodd: "Er ein bod yn croesawu'r gwaith sydd wedi ei wneud i ddatblygu'r lefel nesaf o fand eang, fe ddaw mewn cyfnod lle mae rhannau o Gymru hefyd â lefelau mwyaf sylfaenol o gyflymder band eang.

"Mae elfan o fod angen cropian cyn cerdded yn y fan hyn.

"Efallai bod dinas Abertawe ac ardal y bae â chysylltiadau da, ond rhaid i ni sicrhau bod yr isadeiledd hanfodol yma ar gael mewn ardaloedd gwledig cyfagos, ac ar draws Cymru gyfan."