'Dim tinsel a thrimins' i ddod gan y Canghellor

hammond Image copyright Reuters

Ddydd Mercher, fe fydd Philip Hammond yn cyflwyno ei ddatganiad hydref cyntaf ers cael ei benodi yn ganghellor.

Mae o eisiau gwneud pethau yn wahanol i'w ragflaenydd, George Osborne, ac yn benderfynol o ganolbwyntio ar bolisi economaidd, nid cyhoeddiadau gwleidyddol.

Fel y dywedodd un aelod cabinet yn ddiweddar - nid coeden Nadolig yw hwn - felly fydd na ddim tinsel a thrimins a pheidiwch â disgwyl llond trol o anrhegion eleni.

A'r prif reswm am hynny yw Brexit.

Mae Philip Hammond yn wleidydd gofalus - dydyn nhw ddim yn ei alw yn "no thrills Phil" am ddim rheswm. Felly er gwaetha'r rhagolygon digon ffafriol wedi'r bleidlais i adael yr undeb, mae'r canghellor yn dal i boeni am effaith yr ansicrwydd ar yr economi.

Fe fydd rhagolygon Y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol yn dweud mwy wrthym am gyflwr yr economi yn y blynyddoedd nesaf, ond mae Philip Hammond eisoes wedi dweud na fydd o'n glynu at darged George Osborne i sicrhau bod arian dros ben yn y coffrau erbyn 2020. Mae o eisiau mwy o hyblygrwydd yn y coffrau i ymateb i unrhyw newidiadau yn ein heconomi.

Image copyright Reuters

Pwysau sylweddol

Eto, dyw'r cyfnod o gyni ddim drosodd, ac ar y penwythnos fe ddywedodd y canghellor bod hygrededd economaidd yn allweddol. Hynny yw, mae'n rhaid cadw gwariant cyhoeddus i lawr.

Yn hytrach, mae o'n barod i fenthyg mwy er mwyn gwario ar gynlluniau mawr er mwyn ceisio hybu'r economi. Mae o eisoes wedi cyhoeddi y bydd Cymru yn cael cyfran o'r arian sydd wedi'i glustnodi ar gyfer trafnidiaeth, ac fe fydd yna arian ychwanegol hefyd ar gyfer band eang.

Ar restr Nadolig y Ceidwadwyr Cymreig mae trydaneiddio'r rheilffordd rhwng Caerdydd ac Abertawe a Morlyn Abertawe, mae'n bosib y ca' nhw eu siomi.

Ond mae yna bwysau sylweddol o Downing Street i gynnig cymorth hefyd i bobl ar incymau isel sy'n dal i deimlo'r esgid yn gwasgu - y bobl hynny yr addawodd Theresa May y byddai'n eu helpu yn ei haraith gyntaf y tu allan i Rif 10.

Felly da' ni'n disgwyl iddo gynyddu'r cyflog byw cenedlaethol, helpu gyda chostau gofal plant, a chyflwyno camau i leddfu'r toriadau i'r credyd cynhwysol - system fudd-daliadau newydd y llywodraeth.

Gallwn ddisgwyl rhywfaint o ewyllys da gan y canghellor felly, ond gyda phryder ynglŷn â chyflwr yr economi yn y blynyddoedd i ddod, fe fydd o'n ofalus i beidio â gorwario y Nadolig hwn.