Defaid yn cael eu dwyn yn y gogledd

Heddlu'r Gogledd yn cynghori ffermwyr i fod yn wyliadwrus
Image caption Heddlu'r Gogledd yn cynghori ffermwyr i fod yn wyliadwrus

Mae Heddlu'r Gogledd yn rhybuddio ffermwyr i fod yn wyliadwrus wedi i oddeutu cant o ddefaid ac anifeiliaid fferm eraill gael eu dwyn ar draws y rhanbarth.

Credir bod gangiau troseddol wedi dwyn anifeiliaid o ffermydd yng Ngwynedd, Conwy a Sir Ddinbych yn ystod yr wythnosau diwethaf.

Dywedodd Gareth Wyn Jones sy'n ffermio yn Llanfairfechan ger Bangor ei fod wedi bod yn cadw golwg fanylach ar ei stoc.

Image caption Gareth Wyn Jones yn dweud bod colli stoc yn achosi problemau hirdymor

"Mi all colli stoc gael effaith hirdymor," meddai, "gan fod ffermydd yn colli'r cyfle i fridio. Mi gollais i bum dafad ddwy flynedd yn ôl."

Yn ystod yr wythnos ddiwethaf dywed plismyn bod 80 o ddefaid wedi cael eu dwyn o ffermydd yn ardaloedd Bala, Llanrwst, Betws-y-Coed a Rhuallt. Yn ogystal mae geifr, moch a lloi wedi cael eu dwyn ers mis Awst.

Yn ôl Rob Taylor o dîm troseddu gwledig Heddlu'r Gogledd, mae'n ymddangos fod y cyfan yn weithred broffesiynol ac y mae anifeiliaid yn cael eu gwerthu neu eu lladd yn anghyfreithlon.

Mae ffermwyr yn cael eu cynghori i gau gatiau a siediau ac i fod yn wyliadwrus. Mae unrhyw un sy'n gweld ymddygiad amheus neu gerbydau dieithr ger ffermydd yn cael ei annog i gysylltu â'r heddlu.