'Bydd pleidlais ar ddyfodol Nathan Gill': Neil Hamilton

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunNeil Hamilton, arweinydd UKIP yng Nghymru yn dweud y bydd pleidlais ar ddyfodol Nathan Gill

Yn ôl Neil Hamilton, arweinydd UKIP yng Nghymru, fe fydd pleidlais yn cael ei chynnal ymhlith aelodau'r blaid yng Nghymru i benderfynu a ddylai Nathan Gill gael parhau mewn dwy swydd.

Mae Nathan Gill yn aelod seneddol Ewropeaidd UKIP - ac ers gadael y blaid yn yr haf - mae o hefyd yn AC annibynnol.

Roedd corff rheoli UKIP wedi bygwth dod â'i aelodaeth o'r blaid i ben pe na bai o'n ildio un o'i swyddi. Ond ym mis Awst penderfynwyd mai aelodau'r blaid yng Nghymru a ddylai benderfynu ar ei dynged.

Yn y cyfamser mae'r Comisiwn Etholiadol yn ymchwilio a yw UKIP wedi defnyddio arian o goffrau y Gynghrair ar gyfer Democratiaeth Uniongyrchol yn Ewrop (ADDE), sef plaid wleidyddol Ewropeaidd sy'n cael ei dominyddu gan Aelodau Seneddol Ewropeaidd UKIP, at bwrpas nad oedd ganddyn nhw'r hawl i wneud.

Ddydd Llun fe honnodd arwchwiliad gan Senedd Ewrop fod arian ar gyfer ADDE wedi cael ei gamwario "er budd UKIP". Mae ADDE wedi cael gorchymyn i ad-dalu €172,655 (£147,387).

Honnwyd mewn un adroddiad fod ADDE wedi gwario arian yr Undeb Ewropeaidd ar bolau piniwn ar gyfer etholiad y cynulliad yn 2016 ynghyd â pholau piniwn mewn dwy etholaeth ar gyfer Etholiad Cyffredinol 2015.

Yn ôl llefarydd ar ran UKIP: "Ry'n ni'n hyderus nad oes sail i'r honiadau."

disgrifiad o’r llunMi fu bygythiad i wahardd Nathan Gill o'r blaid am beidio ildio un o'i ddwy swydd

Fe wnaeth Mr Gill fynd yn ôl ar ei addewid i adael Senedd Ewrop ar ôl cael ei ethol yn Aelod Cynulliad, gan fynnu nad yw am orfodi is-etholiad.

Ond yn ôl, Neil Hamilton, fe fydd yna bleidlais yn digwydd i benderfynu ar ddyfodol Mr Gill.

"Nid oes dyddiad hyd yma," meddai, "ond fe fydd yn bendant yn digwydd."