Damwain Caerfaddon: 'Diffygion difrifol ar y lori'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
O'r chwith uchaf, gyda'r cloc: Mitzi Steady, Phil Allen, Stephen Vaughan a Robert Parker

Mae achos llys wedi clywed bod lori wnaeth ladd pedwar o bobl ar ôl i frêcs y cerbyd fethu wedi teithio bron i 450,000 o filltiroedd.

Bu farw Mitzi Steady, oedd yn bedair oed, Robert Parker, 59, Philip Allen, 52, a Stephen Vaughan, 34, yn y gwrthdrawiad yng Nghaerfaddon ym mis Chwefror 2015.

Roedd Mr Allen a Mr Vaughan yn dod o Abertawe, ac roedd Mr Parker yn dod o Gwmbran.

Fe glywodd Llys y Goron Bryste bod y cerbyd, oedd yn eiddo i gwmni Grittenham Haulage Limited, yn "ddamwain oedd yn aros i ddigwydd".

Dywedodd Adam Vaitilingam QC ar ran yr erlyniad fod y gyrrwr Phillip Potter, 20, "ond wedi bod gyda'r cwmni am ychydig ddyddiau" cyn y digwyddiad, a'i fod wedi taro'r bobl ar ôl "colli rheolaeth".

Clywodd y llys bod mecanig y cwmni, Peter Wood, hefyd wedi archwilio brêcs y cerbyd ychydig wythnosau cyn y digwyddiad, gan ddweud ei fod yn saff i yrru.

"Os oedd Mr Wood wedi cynnal arolwg diogelwch y diwrnod hwnnw, yna roedd yn un hollol anigonnol," meddai Mr Vaitilingam, gan ddweud bod diffygion sylweddol a hir dymor ar y cerbyd ar ddiwrnod y gwrthdrawiad.

Mae Mr Potter yn gwadu achosi'r marwolaethau drwy yrru'n ddiofal. Mae ei bennaeth Matthew Gordon, 30, hefyd yn gwadu 14 o gyhuddiadau, tra bod Mr Wood, 55, yn gwadu pedwar cyhuddiad.

Mae'r achos yn parhau.