Disgwyl ymateb llywodraeth Cymru i adroddiad Diamond

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Yr Athro Diamond yn cyflwyno ei argymhellion i Kirsty Williams

Yn y senedd ym Mae Caerdydd brynhawn Mawrth, fe fydd Ysgrifennydd Addysg Cymru, Kirsty Williams yn cyhoeddi ymateb llywodraeth Cymru i'r adroddiad ar ddyfodol cyllido addysg uwch.

Ym Mis Medi fe wnaeth yr Athro Syr Ian Diamond gyfres o argymhellion - yn eu plith argymhelliad y dylai pob myfyriwr gael £1,000 y flwyddyn.

Fe fyddai'r £1,000 yn gyfraniad ychwanegol at y grant profi modd y byddai myfyrwyr yn gallu ymgeisio amdano.

Mae adroddiad Diamond yn argymell cael gwared ar y drefn bresennol o roi grant tuag at ffioedd dysgu. Yn lle hynny y bwriad yw rhoi grant i helpu gyda chostau byw myfyrwyr.

* O dan y drefn newydd fe allai myfyriwr o deulu sy'n ennill incwm canolig gael £7,000.

* Y grant uchaf fyddai £9,113.

*Yr unig grant fyddai ar gael i fyfyrwyr o deuluoedd sy'n ennill dros £80,000 y flwyddyn fyddai £1,000.

*Yn hytrach na chael £5,100 o grant tuag at ffioedd dysgu, fe fydd cyfle i fyfyrwyr gael benthyciad a ddylai gael ei dalu'n ôl ar ôl graddio.

Mae'r adroddiad yn dadlau nad yw'r system bresennol yn fforddiadwy.

Fe all Prifysgolion godi £9,000 y flwyddyn am gwrs is-raddedig amser llawn ond ar hyn o bryd dim ond £3,900 sydd yn rhaid i fyfyrwyr o Gymru gyfrannu at y gost.

Mae'r gweddill yn cael ei dalu gan y trethdalwr - ar gost o £237m yn 2015-16.

Yn ôl ffigurau gan y Students Loan Company fe gafodd y myfyrwyr o Gymru sydd wedi dechrau talu eu dyledion yn 2015-16 fenthyciad ar gyfartaledd o £16,120. Roedd y swm ar gyfer myfyrwyr o Loegr ar gyfartaledd yn £24,640.