Trwy fy llygaid i: Tachwedd

Cyhoeddwyd

Ein ffotograffydd gwadd ni am y mis ydy Mark Lewis, sy'n byw yn ardal Machen ger Casnewydd.

Yma mae'n ein tywys ni o amgylch rhai o atyniadau'r de ddwyrain.

Disgrifiad o’r llun,
Gwarchodwr y Cymoedd. Cerflun i goffáu 45 o löwyr gafodd eu lladd ar ôl ffrwydrad yn Six Bells, Blaenau Gwent, yn 1960
Disgrifiad o’r llun,
Coeden unig ar foelni Mynydd y Blorenge, Y Fenni
Disgrifiad o’r llun,
Castell Caerffili wedi'i oleuo yn y nos
Disgrifiad o’r llun,
Dro bach ar hyd y gamlas
Disgrifiad o’r llun,
Pwll Pen-ffordd-goch, neu "Keeper's Pond", sydd 475m uwchben lefel y môr
Disgrifiad o’r llun,
Y Pwll Mawr, Amgueddfa Lofaol Cymru, a'r rheilffordd treftadaeth ym Mlaenafon
Disgrifiad o’r llun,
Golau'r haul ar y goleudy
Disgrifiad o’r llun,
Llwybr hydrefol ym Machen
Disgrifiad o’r llun,
Adfeilion ym Mynydd Machen
Disgrifiad o’r llun,
Tywydd llwm yn Nhrefddyn ger Pont-y-pŵl
Disgrifiad o’r llun,
Cerddwr ger y pwll
Disgrifiad o’r llun,
Haul isel y gaeaf
Disgrifiad o’r llun,
Yr olygfa yng nghanol y gwair uchel yng Ngwlyptir Casnewydd