Trwy fy llygaid i: Tachwedd

Ein ffotograffydd gwadd ni am y mis ydy Mark Lewis, sy'n byw yn ardal Machen ger Casnewydd.

Yma mae'n ein tywys ni o amgylch rhai o atyniadau'r de ddwyrain.


Image caption Gwarchodwr y Cymoedd. Cerflun i goffáu 45 o löwyr gafodd eu lladd ar ôl ffrwydrad yn Six Bells, Blaenau Gwent, yn 1960
Image caption Coeden unig ar foelni Mynydd y Blorenge, Y Fenni
Image caption Castell Caerffili wedi'i oleuo yn y nos
Image caption Dro bach ar hyd y gamlas
Image caption Pwll Pen-ffordd-goch, neu "Keeper's Pond", sydd 475m uwchben lefel y môr
Image caption Y Pwll Mawr, Amgueddfa Lofaol Cymru, a'r rheilffordd treftadaeth ym Mlaenafon
Image caption Golau'r haul ar y goleudy
Image caption Llwybr hydrefol ym Machen
Image caption Adfeilion ym Mynydd Machen
Image caption Tywydd llwm yn Nhrefddyn ger Pont-y-pŵl
Image caption Cerddwr ger y pwll
Image caption Haul isel y gaeaf
Image caption Yr olygfa yng nghanol y gwair uchel yng Ngwlyptir Casnewydd