Pobl ym Môn yn gwrthwynebu codi peilonau

  • Cyhoeddwyd
Peilonau trydan
Disgrifiad o’r llun,
Byddai llwybr newydd yn dilyn llwybr tebyg i'r un presennol

Mae cynllun cwmni ynni i osod peilonau dros Ynys Môn wedi ei alw'n "Dryweryn arall" mewn cyfarfod cyhoeddus nos Lun.

Bwriad National Grid yw gosod peilonau o un pen o'r ynys i'r llall, er gwrthwynebiad lleol.

Bellach mae pob un ond dau o'r 40 o gynghorau cymuned wedi dweud eu bod yn erbyn y cynllun, ac yn ffafrio gosod gwifrau o dan y ddaear.

Mewn cyfarfod yn Rhosybol nos Lun, dywedodd un oedd yno fod y cynllun fel "Tryweryn arall".

Mae'r cwmni yn mynnu y byddai cost gosod y gwifrau yn annerbyniol i bawb a fyddai, yn y pendraw, yn talu'r pris am hynny drwy eu biliau trydan.

Mae National Grid eisoes yn wynebu talu £100m am osod pibell pedwar cilomedr dan y Fenai i'r tir mawr.

Yn wreiddiol roedd y cwmni wedi dweud na fyddai hynny yn bosib.

Ffynhonnell y llun, Crown copyright
Disgrifiad o’r llun,
Y llinell las yw'r llwbr presennol

Bydd cynghorwyr Môn yn trafod y pwnc fis nesaf.

Mae'r cyfnod ymgynghori cyhoeddus ar fin dod i ben a bydd y cwmni yn cyflwyno cais cynllunio i godi peilonau y flwyddyn nesaf.

Dywed y National Grid eu bod am ddefnyddio llwybr peilonau er mwyn cludo ynni i'r rhwydwaith cenedlaethol petai atomfa newydd yn cael ei chodi yn Wylfa.

Byddai'r rhwydwaith newydd yn cysylltu Wylfa Newydd, prosiect gwerth £8 biliwn, gydag isorsaf drydan ar y tir mawr ym Mhentir, Gwynedd.

Disgrifiad,

Adroddiad Rhys Owen ar raglen y Post Cyntaf, Radio Cymru.