Llywodraeth Cymru i ail-wampio cyrff ymgynghori

Cafodd nifer o'r cyrff sydd bellach yn cynghori Ken Skates eu sefydlu gan ei ragflaenydd, Edwina Hart
Image caption Cafodd nifer o'r cyrff sydd bellach yn cynghori Ken Skates eu sefydlu gan ei ragflaenydd, Edwina Hart

Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu ail-wampio hyd at 40 o sefydliadau sy'n eu cynghori ar ddatblygu'r economi, yn ôl gwybodaeth sydd wedi dod i law'r BBC.

Mae Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, am ad-drefnu'r cyrff fel rhan o adolygiad o flaenoriaethau economaidd Cymru yn sgil y bleidlais i adael yr Undeb Ewropeaidd.

Ymysg y cyrff dan sylw mae naw panel sy'n cynghori ar sectorau penodol o'r economi a chyrff arbenigol fel Industry Wales, sy'n cynrychioli'r diwydiant ceir, awyrennau ac electroneg.

Mae gweinidogion hefyd yn derbyn cyngor gan wyth bwrdd sy'n cynrychioli ardaloedd menter ar hyd Cymru, ynghyd â phartneriaethau sgiliau rhanbarthol.

Mae'n debyg mae bwriad y llywodraeth yw symleiddio strwythur y cyrff ymgynghori a sicrhau nad ydyn nhw'n gwneud yr un gwaith â gweision sifil.

Rhagflaenydd Mr Skates yn y swydd, Edwina Hart, oedd yn gyfrifol am sefydlu'r rhan fwyaf o'r cyrff.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Rydym ni'n gweithio ar hyn o bryd i adnewyddu ein blaenoriaethau economaidd fel ein bod yn gallu parhau i adeiladu Cymru decach, mwy ffyniannus a mwy diogel.

"Yn rhan o'r gwaith yna, rydym yn ystyried ystod y cyngor economaidd sy'n cael ei gynnig ar hyn o bryd i Weinidog yr Economi gan banelau sector a chyrff a grwpiau arbenigol.

"Mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi egluro ei fod eisiau ail-wampio'r drefn bresennol a datblygu cynlluniau cystadleuaeth newydd i wneud economi Cymru'n fwy cynhyrchiol."