Llywodraeth Cymru i ail-wampio cyrff ymgynghori

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd nifer o'r cyrff sydd bellach yn cynghori Ken Skates eu sefydlu gan ei ragflaenydd, Edwina Hart

Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu ail-wampio hyd at 40 o sefydliadau sy'n eu cynghori ar ddatblygu'r economi, yn ôl gwybodaeth sydd wedi dod i law'r BBC.

Mae Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, am ad-drefnu'r cyrff fel rhan o adolygiad o flaenoriaethau economaidd Cymru yn sgil y bleidlais i adael yr Undeb Ewropeaidd.

Ymysg y cyrff dan sylw mae naw panel sy'n cynghori ar sectorau penodol o'r economi a chyrff arbenigol fel Industry Wales, sy'n cynrychioli'r diwydiant ceir, awyrennau ac electroneg.

Mae gweinidogion hefyd yn derbyn cyngor gan wyth bwrdd sy'n cynrychioli ardaloedd menter ar hyd Cymru, ynghyd â phartneriaethau sgiliau rhanbarthol.

Mae'n debyg mae bwriad y llywodraeth yw symleiddio strwythur y cyrff ymgynghori a sicrhau nad ydyn nhw'n gwneud yr un gwaith â gweision sifil.

Rhagflaenydd Mr Skates yn y swydd, Edwina Hart, oedd yn gyfrifol am sefydlu'r rhan fwyaf o'r cyrff.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Rydym ni'n gweithio ar hyn o bryd i adnewyddu ein blaenoriaethau economaidd fel ein bod yn gallu parhau i adeiladu Cymru decach, mwy ffyniannus a mwy diogel.

"Yn rhan o'r gwaith yna, rydym yn ystyried ystod y cyngor economaidd sy'n cael ei gynnig ar hyn o bryd i Weinidog yr Economi gan banelau sector a chyrff a grwpiau arbenigol.

"Mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi egluro ei fod eisiau ail-wampio'r drefn bresennol a datblygu cynlluniau cystadleuaeth newydd i wneud economi Cymru'n fwy cynhyrchiol."