Y Cynulliad i bleidleisio ar Fesur Cymru ym mis Ionawr

  • Cyhoeddwyd
senedd

Bydd Aelodau Cynulliad yn pleidleisio ar Fesur Cymru ym mis Ionawr, yn ôl Llywodraeth Cymru.

Dyw'r prif weinidog, Carwyn Jones, heb ddweud eto os y bydd yn cefnogi'r mesur, sy'n trawsnewid y drefn ddatganoledig.

Mae cefnogwyr y mesur yn dweud y bydd yn arwain at sefyllfa gyfansoddiadol symlach, ond mae eraill yn dweud y bydd yn cyfyngu ar rymoedd y Cynulliad.

Ar hyn o bryd, mae'r mesur ar ei daith drwy Dŷ'r Arglwyddi, wedi i Dŷ'r Cyffredin ei gymeradwyo ym mis Medi.

Ond bydd Llywodraeth y DU yn cymryd pleidais y Cynulliad i ystyriaeth, gan ddal y broses o gymeradwyo'r mesur yn ôl i ddisgwyl penderfyniad yr aelodau ym Mae Caerdydd.

Mae llywodraeth Theresa May eisoes wedi cytuno i ambell i newid i'r mesur, gan gynnwys datganoli'r grym dros gyflogau athrawon ac ystyried datganoli'r hawl i wahardd peiriannau gamblo dadleuol.

Trafodaethau

Mewn dogfen i'r Cynulliad, dywedodd Mr Jones nad ydi e'n medru cadarnhau y bydd ei lywodraeth yn dangos eu cefnogaeth i Fesur Cymru drwy bleidlesio o blaid yr hyn sy'n cael ei alw'n gynnig cydsyniad deddfwriaethol.

Dywedodd ei fod am weld cynigion Llywodraeth y DU ar gyfer rhan nesaf taith y mesur drwy Dŷ'r Arglwyddi - ynghyd â thelerau'r fargen ariannol rhwng llywodraethau Cymru a'r DU - cyn cadarnhau pa ffordd fyddai ei lywodraeth yn pleidleisio.

Ar hyn o bryd, mae'r ddau awdurdod yn trafod sut bydd Cymru'n cael ei hariannu unwaith y bydd gan y Cynulliad hawliau i godi trethi.

Mae'n arferiad bod ACau yn cymeradwyo deddfwriaeth sy'n effeithio ar feyesydd datganoledig drwy gynigion cydsyniad deddfwriaethol.

Dywedodd Swyddfa Cymru bod un o'u gweinidogion, yr Arglwydd Bourne, wedi hysbysu Tŷ'r Arglwyddi na fyddai'r mesur yn mynd 'mlaen i ran nesaf ei daith nes bydd y Cynulliad wedi pleidleisio ar y cynnig.