Dedfrydu athro am lawrlwytho lluniau anweddus o blant

Cyhoeddwyd

Mae athro mewn ysgol gynradd yng Nghaerdydd wedi ei ddedfrydu ar ôl cyfaddef lawrlwytho delweddau anweddus o blant.

Fe blediodd David Pugh, 54 o Gaerffili, yn euog i'r cyhuddiadau yn Llys Ynadon Casnewydd ar 1 Tachwedd, ac yn Llys y Goron Caerdydd ddydd Gwener fe gafodd ei ddedfrydu i 32 wythnos yn y carchar, wedi'i ohirio am ddwy flynedd.

Mae hefyd wedi derbyn Gorchymyn Atal Niwed Rhywiol (SHPO) am 10 mlynedd.

Mewn datganiad ar y cyd fe ddywedodd Cyngor Caerdydd ac Ysgol Gynradd Llysfaen, ble roedd Mr Pugh yn dysgu, nad oedd y troseddau wedi digwydd yn yr ysgol, ac nad oedden ymwneud ag unrhyw un o ddisgyblion yr ysgol chwaith.

Mae pennaeth yr ysgol, Melanie Jenkins bellach wedi ysgrifennu at rieni, gan ddweud fod y barnwr wedi sicrhau na fyddai Mr Pugh yn cael gweithio â phlant eto.

"Gobeithio y byddwch chi'n parhau i'n cefnogi ni wrth i ni bwysleisio gwerthoedd yr ysgol, ac amddiffyn y teimlad cryf o gymuned rydyn ni wedi'i fagu yn yr ysgol dros y blynyddoedd," meddai.

Mewn llythyr pellach i rieni, dywedodd y pennaeth y byddai hi'n siarad â rhai disgyblion er mwyn esbonio bod Mr Pugh wedi cyflawni trosedd.

"Wnai ddim mynd mewn i fanylion, ond dwi'n teimlo bod y plant yn haeddu esboniad am ei absenoldeb," ychwanegodd.