Tywydd garw yn achosi trafferthion mewn rhannau o Gymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Lesley Hughes
Disgrifiad o’r llun,
Fe geisiodd y fferi gyrraedd doc Abergwaun am 15:30 ddydd Llun, ond methodd oherwydd y tywydd garw

Mae'r tywydd garw wedi achosi llifogydd a thrafferthion i deithwyr mewn rhannau o Gymru ddydd Llun.

Mae un o longau Stena Line, oedd yn teithio o Rosslare i Abergwaun, wedi methu â chyrraedd y doc, a bydd yn parhau i hwylio ar hyd arfordir Cymru dros nos cyn ceisio cyrraedd y lan am 12:00 ddydd Mawrth.

Roedd y fferi, sy'n cludo 87 o deithwyr a 59 aelod o staff, wedi gadael Iwerddon am 09:00 ddydd Llun.

Yn ogystal â hynny, mae gwasanaethau rheilffordd rhwng Llundain a de Cymru wedi eu canslo neu eu dargyfeirio yn sgil llifogydd rhwng gorsafoedd Bristol Parkway a Swindon.

Mae 'na oedi hefyd ar y trenau yn y canolbarth a rhwng ardal Pen-y-bont a Chaerdydd.

Trafferthion ar y ffyrdd

Ffyrdd yn y gogledd-orllewin sydd wedi'u heffeithio fwyaf gan y tywydd nos Lun, gyda'r A497 rhwng Nefyn a Phwllheli ar gau, ynghyd â'r A498 rhwng Prenteg a Beddgelert.

Mae rhan o'r A5 rhwng Llandygai a Bethesda ar gau oherwydd llifogydd, tra bod yr A4212 rhwng Trawsfynydd a Frongoch ar gau'n rhannol oherwydd eira.

Yn y canolbarth, does dim modd mynd ar y B4396 rhwng Llanrhaeadr-ym-Mochnant a Llangedwyn oherwydd llifogydd.

Ymhellach i'r de, mae'r A483 rhwng Llanymddyfri a Llanwrtyd hefyd ar gau'n rhannol, tra bod rhan o Ffordd Lecwydd yng Nghaerdydd ar gau yn sgil llifogydd.

Ffynhonnell y llun, Llun teulu
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Russell Sherwood ei weld ddiwethaf ddydd Sul

Ym Mhen-y-bont, mae'r heddlu'n chwilio'r Afon Ogwr am ddyn aeth ar goll mewn ardal sydd wedi dioddef o lifogydd.

Aeth Russell Sherwood, 69 oed o Gil-ffriw, Castell-nedd, ar goll yn ardal Stormy Down ddydd Sul.

Mae Heddlu'r De'n dweud eu bod wedi dod o hyd i ddarnau o gar ar lan yr afon, ond dydyn nhw heb gadarnhau eu bod yn perthyn i gar Mr Sherwood.

Dywedodd llefarydd eu bod yn cynnal profion ar y darnau, a bod yr Afon Ogwr yn un o nifer o leoliadau ble maen nhw'n chwilio am Mr Sherwood.

'Rownd y cloc'

Yn yr un sir, bu llifogydd ym Mhencoed a Maesteg gyda dŵr yn llifo i nifer o dai yn yr ardal.

Dywedodd Cyngor Pen-y-bont eu bod nhw'n gweithio "rownd y cloc" i geisio atal rhagor o dai rhag cael eu difrodi, yn ogystal â thrwsio difrod sydd eisoes wedi'i wneud.

Bu'n rhaid symud pobl allan o'u cartrefi ym mhentref Y Garth am gyfnod, ac mae pont ym Merthyr Mawr ar gau o achos pryderon am ei diogelwch yn dilyn llifogydd.

'Roedd y dŵr yn rhy gyflym'

Ffynhonnell y llun, Kenneth J Hicks
Disgrifiad o’r llun,
Llanast mewn tŷ ym Maesteg wedi llifogydd

Un sydd wedi diodde' yn sgil llifogydd ym Maesteg dros y Sul yw Gareth Hopkins.

Fe symudodd gyda'i wraig a'i blant i'w cartref newydd fore Sadwrn - ond erbyn canol y prynhawn, roedd yn rhaid iddyn nhw adael.

"Roedd y dŵr yn rhy gyflym i ni wneud unrhyw beth [dydd Sadwrn]", meddai wrth raglen y Post Prynhawn.

"Es i lawr dydd Sul i weld beth sydd wedi digwydd, a tynnu lan y llawr... a cael ffrindie i mewn, sydd wedi helpu ni gyda popeth - gyda'r nwy, gyda'r electric...

"Ni isie symud mewn dydd Mercher nawr, os yw popeth wedi sychu mewn 'na."

Mae'r rhybudd tywydd garw mewn grym tan hanner nos, nos Lun.

Daw hynny wedi i law trwm storm Angus achosi llifogydd yn ne Cymru ddydd Sul.

Ffynhonnell y llun, Gwasanaeth Tân
Disgrifiad o’r llun,
Cerbyd mewn trafferth ger ffordd yr A40 yn San Clêr cyn i'r afon ei golchi i ffwrdd - ni chafodd neb anaf meddai'r heddlu
Ffynhonnell y llun, Kenneth J Hicks
Disgrifiad o’r llun,
Ffordd wedi ei difrodi ym Maesteg
Ffynhonnell y llun, Kenneth J Hicks
Disgrifiad o’r llun,
Clirio'r difrod yn dilyn y llifogydd
Ffynhonnell y llun, Kenneth J Hicks
Disgrifiad o’r llun,
Mwy o ddifrod ym Maesteg
Ffynhonnell y llun, John Potts
Disgrifiad o’r llun,
Budreddi mewn tŷ ym Maesteg yn dilyn y llifogydd