Tywydd garw yn achosi trafferthion mewn rhannau o Gymru

Fe geisiodd y fferi gyrraedd doc Abergwaun am 15:30 ddydd Llun, ond methodd oherwydd y tywydd garw Image copyright Lesley Hughes
Image caption Fe geisiodd y fferi gyrraedd doc Abergwaun am 15:30 ddydd Llun, ond methodd oherwydd y tywydd garw

Mae'r tywydd garw wedi achosi llifogydd a thrafferthion i deithwyr mewn rhannau o Gymru ddydd Llun.

Mae un o longau Stena Line, oedd yn teithio o Rosslare i Abergwaun, wedi methu â chyrraedd y doc, a bydd yn parhau i hwylio ar hyd arfordir Cymru dros nos cyn ceisio cyrraedd y lan am 12:00 ddydd Mawrth.

Roedd y fferi, sy'n cludo 87 o deithwyr a 59 aelod o staff, wedi gadael Iwerddon am 09:00 ddydd Llun.

Yn ogystal â hynny, mae gwasanaethau rheilffordd rhwng Llundain a de Cymru wedi eu canslo neu eu dargyfeirio yn sgil llifogydd rhwng gorsafoedd Bristol Parkway a Swindon.

Mae 'na oedi hefyd ar y trenau yn y canolbarth a rhwng ardal Pen-y-bont a Chaerdydd.

Trafferthion ar y ffyrdd

Ffyrdd yn y gogledd-orllewin sydd wedi'u heffeithio fwyaf gan y tywydd nos Lun, gyda'r A497 rhwng Nefyn a Phwllheli ar gau, ynghyd â'r A498 rhwng Prenteg a Beddgelert.

Mae rhan o'r A5 rhwng Llandygai a Bethesda ar gau oherwydd llifogydd, tra bod yr A4212 rhwng Trawsfynydd a Frongoch ar gau'n rhannol oherwydd eira.

Yn y canolbarth, does dim modd mynd ar y B4396 rhwng Llanrhaeadr-ym-Mochnant a Llangedwyn oherwydd llifogydd.

Ymhellach i'r de, mae'r A483 rhwng Llanymddyfri a Llanwrtyd hefyd ar gau'n rhannol, tra bod rhan o Ffordd Lecwydd yng Nghaerdydd ar gau yn sgil llifogydd.

Image copyright Llun teulu
Image caption Cafodd Russell Sherwood ei weld ddiwethaf ddydd Sul

Ym Mhen-y-bont, mae'r heddlu'n chwilio'r Afon Ogwr am ddyn aeth ar goll mewn ardal sydd wedi dioddef o lifogydd.

Aeth Russell Sherwood, 69 oed o Gil-ffriw, Castell-nedd, ar goll yn ardal Stormy Down ddydd Sul.

Mae Heddlu'r De'n dweud eu bod wedi dod o hyd i ddarnau o gar ar lan yr afon, ond dydyn nhw heb gadarnhau eu bod yn perthyn i gar Mr Sherwood.

Dywedodd llefarydd eu bod yn cynnal profion ar y darnau, a bod yr Afon Ogwr yn un o nifer o leoliadau ble maen nhw'n chwilio am Mr Sherwood.

'Rownd y cloc'

Yn yr un sir, bu llifogydd ym Mhencoed a Maesteg gyda dŵr yn llifo i nifer o dai yn yr ardal.

Dywedodd Cyngor Pen-y-bont eu bod nhw'n gweithio "rownd y cloc" i geisio atal rhagor o dai rhag cael eu difrodi, yn ogystal â thrwsio difrod sydd eisoes wedi'i wneud.

Bu'n rhaid symud pobl allan o'u cartrefi ym mhentref Y Garth am gyfnod, ac mae pont ym Merthyr Mawr ar gau o achos pryderon am ei diogelwch yn dilyn llifogydd.

'Roedd y dŵr yn rhy gyflym'

Image copyright Kenneth J Hicks
Image caption Llanast mewn tŷ ym Maesteg wedi llifogydd

Un sydd wedi diodde' yn sgil llifogydd ym Maesteg dros y Sul yw Gareth Hopkins.

Fe symudodd gyda'i wraig a'i blant i'w cartref newydd fore Sadwrn - ond erbyn canol y prynhawn, roedd yn rhaid iddyn nhw adael.

"Roedd y dŵr yn rhy gyflym i ni wneud unrhyw beth [dydd Sadwrn]", meddai wrth raglen y Post Prynhawn.

"Es i lawr dydd Sul i weld beth sydd wedi digwydd, a tynnu lan y llawr... a cael ffrindie i mewn, sydd wedi helpu ni gyda popeth - gyda'r nwy, gyda'r electric...

"Ni isie symud mewn dydd Mercher nawr, os yw popeth wedi sychu mewn 'na."

Mae'r rhybudd tywydd garw mewn grym tan hanner nos, nos Lun.

Daw hynny wedi i law trwm storm Angus achosi llifogydd yn ne Cymru ddydd Sul.

Image copyright Gwasanaeth Tân
Image caption Cerbyd mewn trafferth ger ffordd yr A40 yn San Clêr cyn i'r afon ei golchi i ffwrdd - ni chafodd neb anaf meddai'r heddlu
Image copyright Kenneth J Hicks
Image caption Ffordd wedi ei difrodi ym Maesteg
Image copyright Kenneth J Hicks
Image caption Clirio'r difrod yn dilyn y llifogydd
Image copyright Kenneth J Hicks
Image caption Mwy o ddifrod ym Maesteg
Image copyright John Potts
Image caption Budreddi mewn tŷ ym Maesteg yn dilyn y llifogydd