Pennaeth cwmni yn euog o dalu hacwyr i ddifrodi gwefan

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Wales News Service
disgrifiad o’r llunCafodd James Frazer-Mann ddedfryd o bedwar mis o garchar wedi ei ohirio am 12 mis.

Mae pennaeth cwmni benthyciadau o dde Cymru wedi ei gael yn euog o dalu hacwyr i ddifrodi gwefan hawliau cwsmeriaid.

Roedd James Frazer-Mann, 35 oed o'r Barri, wedi talu £2,000 i hacwyr yn yr Unol Daleithiau i geisio difrodi gwefan y Consumer Action Group, mewn ymgais i gael gwared â chwynion am ei gwmni.

Cafodd Frazer-Mann, oedd yn rhedeg cwmni Elite Loans, ei ddal yn dilyn ymchwiliad gan yr FBI.

Clywodd Llys y Goron Caerdydd fod cwsmeriaid wedi disgrifio'r cwmni fel un "ysglyfaethus" yn ei ymddygiad wrth drafod arferion gwaith Elite Loans ar fforwm cwsmeriaid gwefan Consumer Action Group.

Taliadau

Fe roddodd Frazer-Mann dros £2,000 i ddau haciwr gan ddefnyddio system daliadau Liberty Reserve, oedd wedi ei leoli yn Costa Rica.

Roedd y system yn galluogi pobl i drosglwyddo arian dim ond trwy ddefnyddio enw, dyddiad geni a chyfeiriad ebost yn unig, ac roedd yn adnabyddus fel system oedd yn cael ei defnyddio gan droseddwyr.

Cafodd Liberty Reserve ei gau gan lywodraeth yr UDA ym mis Mai 2013, ac fe arweiniodd yr ymchwiliad hwnnw i'r FBI ddarganfod gwybodaeth am daliadau Frazer-Mann i'r hacwyr.

Cafodd y wybodaeth yma ei drosglwyddo i'r Asiantaeth Troseddau Cenedlaethol ac fe fu cyrch ar ei gartref yn y Barri.

disgrifiad o’r llunClywodd Llys y Goron Caerdydd bod gwefan Frazer-Mann yn "ysglyfaethus"

Pum cyhuddiad

Plediodd Frazer-Mann yn euog i bum cyhuddiad o hybu neu gomisiynu troseddau sydd yn atal mynediad at raglen o ddogfenau sydd wedi eu cadw mewn cyfrifiadur. Cafodd y troseddau eu cyflawni rhwng Ionawr 2013 a Chwefror 2015.

Dywedodd Ben Douglas-Jones ar ran yr amddiffyniad fod cwsmeriaid wedi cyhoeddi manylion personol am Frazer-Mann ar y wefan hawliau cwsmeriaid, gan annog defnyddwyr i gysylltu gyda fo.

Ychwanegodd Mr Douglas-Jones: "Mae na risg isel y bydd yn troseddu yn y dull yma eto. Mae nawr yn gweithio fel glanhawr carpedi."

Clywodd y llys fod cwmni Elite Loans wedi dod i ben.

'Dial'

Dywedodd y Barnwr Eleri Rees: "Dros gyfnod o ddwy flynedd fe wnaethoch fynd ati o achos dial i geisio amharu ar wefannau.

"Roeddech yn barod i wario swm sylweddol i gwblhau hyn."

Cafodd Frazer-Mann ddedfryd o bedwar mis o garchar wedi ei ohirio am 12 mis.

Cafodd orchymyn i wneud 180 awr o waith di-dal, a bydd yn rhaid iddo dalu £530 o gostau.