Steddfod y Ffermwyr Ifanc 2016

Maen nhw'n arbenigwyr ar edrych ar ôl anifeiliaid a thyfu cnydau, ond mae y ffermwyr ifanc yn dalentog iawn tu hwnt i'r buarth hefyd.

Llongyfarchiadau gwresog i Glwb Sir Benfro, enillwyr y Steddfod eleni.

Dyma i chi rai o uchafbwyntiau'r Steddfod yn Neuadd y Brangwyn. Betsan Evans oedd ffotograffydd Cymru Fyw ar 19 Tachwedd:


Image caption Criw Caerwedros yn disgwyl yn eiddgar i gystadlu
Image caption Dyma i chi'r merched roddodd y wên i Lanwenog
Image caption Dros 12 awr o gystadlu, mae'n mynd i fod yn ddiwrnod hir!
Image caption Ffoniwch 03703 500 500 os y'ch chi'n 'nabod y ddau feirniad praff yma!
Image caption Doedden ni ddim yn tynnu coes pan ddwedon ni ei bod hi'n mynd i fod yn ddiwrnod hir!
Image caption Cyfle am Snapchat cyflym gyda ffrindiau
Image caption Ifan Evans yn llywio'r noson i S4C. Mae e wedi cystadlu mewn sawl steddfod dros y blynyddoedd
Image caption 'Dych chi rioed wedi dyfalu be' mae Pudsey yn ei wneud ar ôl Diwrnod Plant Mewn Angen?
Image caption Amser am selffi steddfod!
Image caption Wrth gwrs, dyw'r oriau hwyr ddim yn broblem i gyflwynydd Radio Cymru, Geraint Lloyd
Image caption ...ond mae 'na rai wedi dod a'u gwelyau gyda nhw!
Image caption Mae 'na ambell i gystadleuydd styfnig
Image caption Oedd y dawnswyr yma yn cystadlu yn yr Ŵyl Cerdd Dant yr wythnos diwethaf?
Image caption Pwy yw'r rhain 'te?
Image caption Cantorion o fri
Image caption Fedr neb gystadlu ar stumog wâg
Image caption Na, nid y bardd buddugol yw hwnna!
Image caption Mae hi'n bryd i enillwyr y Goron a'r Gadair godi ar eu traed
Image caption Mae yna deilyngdod!
Image caption Llongyfarchiadau i Naomi Seren Nicholas o GFFI Llysyfrân am ennill y Goron ac i Iestyn Tyne o GFFI Godre'r Eifl am ennill y Gadair