Steddfod y Ffermwyr Ifanc 2016

Cyhoeddwyd

Maen nhw'n arbenigwyr ar edrych ar ôl anifeiliaid a thyfu cnydau, ond mae y ffermwyr ifanc yn dalentog iawn tu hwnt i'r buarth hefyd.

Llongyfarchiadau gwresog i Glwb Sir Benfro, enillwyr y Steddfod eleni.

Dyma i chi rai o uchafbwyntiau'r Steddfod yn Neuadd y Brangwyn. Betsan Evans oedd ffotograffydd Cymru Fyw ar 19 Tachwedd:

Disgrifiad o’r llun,
Criw Caerwedros yn disgwyl yn eiddgar i gystadlu
Disgrifiad o’r llun,
Dyma i chi'r merched roddodd y wên i Lanwenog
Disgrifiad o’r llun,
Dros 12 awr o gystadlu, mae'n mynd i fod yn ddiwrnod hir!
Disgrifiad o’r llun,
Ffoniwch 03703 500 500 os y'ch chi'n 'nabod y ddau feirniad praff yma!
Disgrifiad o’r llun,
Doedden ni ddim yn tynnu coes pan ddwedon ni ei bod hi'n mynd i fod yn ddiwrnod hir!
Disgrifiad o’r llun,
Cyfle am Snapchat cyflym gyda ffrindiau
Disgrifiad o’r llun,
Ifan Evans yn llywio'r noson i S4C. Mae e wedi cystadlu mewn sawl steddfod dros y blynyddoedd
Disgrifiad o’r llun,
'Dych chi rioed wedi dyfalu be' mae Pudsey yn ei wneud ar ôl Diwrnod Plant Mewn Angen?
Disgrifiad o’r llun,
Amser am selffi steddfod!
Disgrifiad o’r llun,
Wrth gwrs, dyw'r oriau hwyr ddim yn broblem i gyflwynydd Radio Cymru, Geraint Lloyd
Disgrifiad o’r llun,
...ond mae 'na rai wedi dod a'u gwelyau gyda nhw!
Disgrifiad o’r llun,
Mae 'na ambell i gystadleuydd styfnig
Disgrifiad o’r llun,
Oedd y dawnswyr yma yn cystadlu yn yr Ŵyl Cerdd Dant yr wythnos diwethaf?
Disgrifiad o’r llun,
Pwy yw'r rhain 'te?
Disgrifiad o’r llun,
Cantorion o fri
Disgrifiad o’r llun,
Fedr neb gystadlu ar stumog wâg
Disgrifiad o’r llun,
Na, nid y bardd buddugol yw hwnna!
Disgrifiad o’r llun,
Mae hi'n bryd i enillwyr y Goron a'r Gadair godi ar eu traed
Disgrifiad o’r llun,
Mae yna deilyngdod!
Disgrifiad o’r llun,
Llongyfarchiadau i Naomi Seren Nicholas o GFFI Llysyfrân am ennill y Goron ac i Iestyn Tyne o GFFI Godre'r Eifl am ennill y Gadair