Rhybudd am law trwm mewn grym ar draws Cymru

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Y Swyddfa Dywydd

Mae rhybudd am dywydd garw mewn grym yng Nghymru ddydd Llun, gyda disgwyl glaw trwm a gwyntoedd cryfion ar draws y wlad.

Dywedodd Y Swyddfa Dywydd y gallai gwyntoedd gyrraedd hyd at 50 milltir yr awr ac y gallai llifogydd amharu ar deithwyr.

Mae Stena Line eisoes wedi canslo'u gwasanaeth fferi rhwng Abergwaun a Rosslare am 14:30 oherwydd y tywydd garw.

Yn ogystal â hynny mae Great Western wedi cyhoeddi bod llifogydd rhwng gorsafoedd Bristol Parkway a Swindon yn golygu bod trenau wedi'u canslo rhwng Caerdydd a Llundain.

Mae'r tywydd hefyd wedi cael effaith ar y ffyrdd, gyda llifogydd yn achosi problemau mewn sawl ardal gan gynnwys ar yr A4061 a'r A4065 ger Melin Ifan Ddu, Pen-y-bont, a'r B4329 ger Tufton yn Sir Benfro.

Mae rhai ffyrdd wedi'u rhwystro gan goed yn disgyn, gan gynnwys yr A44 rhwng Capel Bangor a Chwmbrwyno yng Ngheredigion, ffordd osgoi Risca ar yr A467 ger Caerffili, a'r B4308 rhwng Trimsaran a Llanelli, a'r fynedfa i'r ganolfan hamdden ac ysgol uwchradd yn Llangefni ar Ynys Môn.

Cafodd Stryd Fawr Aberteifi hefyd ei chau prynhawn ddydd Llun wedi i wyntoedd cryfion chwythu teiliau oddi ar do adeilad.

Difrod i dai

Mae'r rhybudd tywydd garw mewn grym trwy'r dydd, o 03:00 y bore nes hanner nos.

Dywedodd Y Swyddfa Dywydd bod disgwyl i 20-30mm o law ddisgyn o fewn chwe awr ar yr adegau gwaethaf, a hyd at 60mm trwy'r diwrnod.

Daw hynny wedi i law trwm storm Angus achosi llifogydd yn ne Cymru ddydd Sul.

Cafodd ffyrdd ag eiddo eu difrodi ym Maesteg nos Sadwrn, gyda dŵr yn llifo i nifer o dai ar Heol Pen-y-bont yn y dref.

Dywedodd Cyngor Sir Pen-y-bont eu bod nhw'n gweithio "rownd y cloc" i geisio atal rhagor o dai rhag cael eu difrodi, yn ogystal â thrwsio difrod sydd eisoes wedi'i wneud.

ffynhonnell y llun, Kenneth J Hicks
disgrifiad o’r llunFfordd wedi ei difrodi ym Maesteg
ffynhonnell y llun, Kenneth J Hicks
disgrifiad o’r llunLlanast mewn tŷ yn y dref wedi llifogydd
ffynhonnell y llun, Kenneth J Hicks
disgrifiad o’r llunClirio'r difrod yn dilyn y llifogydd
ffynhonnell y llun, Kenneth J Hicks
disgrifiad o’r llunMwy o ddifrod ym Maesteg
ffynhonnell y llun, John Potts
disgrifiad o’r llunBudreddi mewn tŷ ym Maesteg yn dilyn y llifogydd