Llifogydd mewn grym wrth i storm Angus daro Cymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Anne Gallagher
Disgrifiad o’r llun,
Llifogydd ym Merthyr Mawr, Pen-y-bont ar Ogwr ddydd Sul

Mae glaw trwm a gwyntoedd cryfion storm Angus wedi achosi llifogydd mewn rhannau o Gymru ddydd Sul.

Mae rhybuddion am lifogydd mewn grym, ac fe gafodd Bont Hafren yr M48 ei chau i'r ddau gyfeiriad am oriau oherwydd gwyntoedd cryfion.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi gosod y rhybuddion ym Mro Morgannwg, Caerdydd a Phen-y-bont ar Ogwr.

Mae'r rheilffordd rhwng Maes Awyr Caerdydd a Phen-y-bont ar gau oherwydd y llifogydd, ac mae gwasanaeth bws yn rhedeg yn ei le.

133 o alwadau

Dywedodd Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru eu bod wedi derbyn 133 o alwadau am lifogydd rhwng 01:30 a 07:20 fore Sul.

Roedd y rhain yn cynnwys llifogydd mewn nifer o lefydd, a char yn sownd mewn dŵr yn Nhrecelyn yng Nghaerffili.

Fe wnaeth y gwasanaeth hefyd achub dwy ddynes a chi o dŷ oedd dan ddŵr yn Nhrebefered ym Mro Morgannwg wedi i afon gerllaw orlifo.