Dŵr ymdrochi traethau Cymru 'ymysg y gorau yn Ewrop'

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Cyfoeth Naturiol Cymru
disgrifiad o’r llunFe wnaeth traeth Dwyrain Llandudno newid o safon "gwael" yn 2012 i "ardderchog" erbyn 2014

Mae nifer y traethau yng Nghymru ble mae'r dŵr o safon uchel wedi cynyddu 40% yn y degawd diwethaf, yn ôl y ffigyrau diweddaraf.

Mae 97 o draethau sy'n "ardderchog" neu'n "dda", o'i gymharu â 69 yn 2006.

Mae ffigyrau Dyfroedd Ymdrochi yng Nghymru ar gyfer 2016 yn dangos bod y llefydd "ardderchog" yn cynnwys Bae Trecco ym Mhorthcawl, Bae Oxwich ym Mhenrhyn Gŵyr a Bae Colwyn yng Nghonwy.

Dywedodd Cyfoeth Naturiol Cymru bod traethau Cymru "ymysg y gorau yn Ewrop".

Dim ond un lle yng Nghymru mae safon y dŵr yn "wael" - Cemaes yng ngogledd Ynys Môn.