Pedwar toiled cyhoeddus i 150,000 o bobl yn Sir y Fflint

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Thinkstock

Dim ond pedwar toiled cyhoeddus sydd yn Sir y Fflint, yn ôl arolwg.

Mae Map Toiledau Cyhoeddus Prydain wedi casglu nifer y toiledau ar draws y DU, i gyd-fynd â Diwrnod Toiled y Byd ddydd Sadwrn.

Yn ôl y cyfrifiad diwethaf yn 2011, mae 152,000 o drigolion yn Sir y Fflint - sy'n golygu bod dim ond un toiled cyhoeddus ar gyfer pob 38,000 o bobl.

Mae rhai wedi beirniadu hyn gan ei alw'n "fater iechyd cyhoeddus", ond dywedodd y cyngor bod toiledau cyhoeddus ar gael mewn llefydd fel llyfrgelloedd.

Sir y Fflint yw'r cyngor sydd â'r nifer lleiaf o doiledau cyhoeddus yn y DU - ynghyd â Darlington, Melton, Gogledd Kesteven, Redditch a De Ribble.

Ym mis Ionawr, fe wnaeth y cyngor ddatgelu eu bod yn ystyried cau'r toiledau sy'n weddill mewn ymdrech i arbed hyd at £94,000.

'Denu ymddygiad gwrthgymdeithasol'

Dywedodd llefarydd o elusen Crohn's and Colitis UK bod lleihau nifer y toiledau cyhoeddus yn "cael effaith enfawr ar bobl gydag anymataliaeth ac yn fater iechyd cyhoeddus".

Yn ymateb, dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Sir y Fflint bod arolwg o'u toiledau cyhoeddus yn gynharach eleni wedi dangos eu bod "yn denu ymddygiad gwrthgymdeithasol yn gyson", oedd yn atal pobl rhag eu defnyddio.

Ychwanegwyd bod toiledau cyhoeddus ar gael yn adeiladau'r cyngor fel llyfrgelloedd a chanolfannau hamdden.