'Ni all Brexit dynnu sylw o daclo newid hinsawdd'

Cyhoeddwyd

Ni all Llywodraeth Cymru adael i Brexit dynnu ei sylw o'r her o daclo newid yn yr hinsawdd, yn ôl ymgyrchwyr amgylcheddol.

Dywedodd Haf Elgar o Stop Climate Chaos Cymru bod y bleidlais i adael yr UE yn golygu bod materion eraill bellach ddim yn "flaenoriaeth".

Ond ychwanegodd bod angen i daclo newid hinsawdd fod yn "brif flaenoriaeth".

Dywedodd Llywodraeth Cymru nad yw Brexit yn golygu bod newid hinsawdd ddim yn flaenoriaeth, a'i fod dal "wedi ymrwymo" i leihau allyriadau.

'Mwy o weithredu'

Yn siarad ar raglen Sunday Politics Wales BBC Cymru, dywedodd Ms Elgar: "Oherwydd Brexit dydi materion eraill ddim yn flaenoriaeth bellach.

"Dyna'r broblem fwyaf i'r llywodraeth a dros y sector gyhoeddus yng Nghymru.

"Roedd dau ddarn o ddeddfwriaeth yn y cynulliad diwethaf - Deddf Cenedlaethau'r Dyfodol a Deddf yr Amgylchedd - sy'n gosod gofynion i daclo newid hinsawdd a bod angen i hynny fod yn brif flaenoriaeth.

"Allwn ni ddim gadael i hynny fynd am flynyddoedd oherwydd Brexit."

Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Ms Elgar bod angen mwy o waith i ddatblygu ynni adnewyddol

Fe wnaeth Ms Elgar hefyd alw am "fwy o weithredu" i atal cynhesu byd eang.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru bod gweinidogion "wedi ymrwymo i leihau allyriadau tŷ gwydr a datblygu cynlluniau ynni adnewyddol".

Ychwanegodd: "Drwy Ddeddf Cenedlaethau'r Dyfodol a Deddf yr Amgylchedd rydyn ni wedi sefydlu cyfraith i sicrhau Cymru rydyn ni eisiau ac wedi gosod y sylfaen ar gyfer symud yn economi a chymdeithas carbon isel."

Sunday Politics Wales, BBC One Wales, 11:00 ddydd Sul.