Lluniau: Her Taith Feics Aled Hughes

  • Cyhoeddwyd
Aled

Yr wythnos yma, bu cyflwynydd Radio Cymru, Aled Hughes yn seiclo 185 milltir o dde i ogledd Cymru i godi arian ar gyfer ymgyrch Plant Mewn Angen.

Ar hyd y daith pum diwrnod o Abertawe i Fangor bu'n galw heibio mwy na 40 o ysgolion ac yn cwrdd â chymaint o bobl â bo' modd.

Dechreuodd o stiwdio'r BBC yn Abertawe ddydd Llun, a llwyddodd i orffen yr her gan gyrraedd BBC Bangor ar ddiwrnod Plant Mewn Angen ddydd Gwener.

Mae criw wedi bod yn dilyn Aled trwy'r wythnos a dyma gasgliad o luniau o'r daith.

Disgrifiad o’r llun,
Ysgol Gynradd Y Login Fach yn Abertawe oedd un o'r rhai cyntaf i groesawu Aled fore Llun
Disgrifiad o’r llun,
Aled gyda'i nai, Guto ar ei ymweliad ag Ysgol Bro Lleu ar ddiwrnod olaf yr her
Disgrifiad o’r llun,
Nid pawb oedd wedi creu baner i'w groesawu, fel Ysgol Cefn Coch ym Mhenrhyndeudraeth
Disgrifiad o’r llun,
Mae seiclo'n waith blinedig!
Disgrifiad o’r llun,
Aled yn cael croeso cynnes gan Ysgol Gymraeg Aber ddydd Mercher
Disgrifiad o’r llun,
Nid seiclo oedd yr unig her ar y daith - cafodd Aled y cyfle i ymuno â chôr bechgyn Ysgol Syr Hugh Owen yng Nghaernarfon
Disgrifiad o’r llun,
Ysgol Bro Hyddgen ym Machynlleth oedd un o nifer o ymweliadau ar drydydd diwrnod y daith
Disgrifiad o’r llun,
Mae Aled â'r gallu i ddod i 'nabod y person pwysicaf mewn unrhyw ysgol - y gogyddes!
Disgrifiad o’r llun,
Tri oedd yn edrych ymlaen yn arw i gael croesawu Aled adref - ei blant!

I gefnogi'r her gallwch gyfrannu swm o £5 drwy decstio RHOI i 70405.

Mae tecst yn costio £5 yn ychwanegol i'ch cost safonol arferol. Mi fydd yr holl gyfraniad yn mynd at BBC Plant Mewn Angen. Mae rhaid bod yn 16 neu hŷn a chofiwch ofyn caniatâd yr hwn sy'n talu'r bil. Darllenwch y telerau ac amodau llawn.

Hefyd gan y BBC