Lluniau: Her Taith Feics Aled Hughes

Aled

Yr wythnos yma, bu cyflwynydd Radio Cymru, Aled Hughes yn seiclo 185 milltir o dde i ogledd Cymru i godi arian ar gyfer ymgyrch Plant Mewn Angen.

Ar hyd y daith pum diwrnod o Abertawe i Fangor bu'n galw heibio mwy na 40 o ysgolion ac yn cwrdd â chymaint o bobl â bo' modd.

Dechreuodd o stiwdio'r BBC yn Abertawe ddydd Llun, a llwyddodd i orffen yr her gan gyrraedd BBC Bangor ar ddiwrnod Plant Mewn Angen ddydd Gwener.

Mae criw wedi bod yn dilyn Aled trwy'r wythnos a dyma gasgliad o luniau o'r daith.

Image caption Ysgol Gynradd Y Login Fach yn Abertawe oedd un o'r rhai cyntaf i groesawu Aled fore Llun
Image caption Aled gyda'i nai, Guto ar ei ymweliad ag Ysgol Bro Lleu ar ddiwrnod olaf yr her
Image caption Nid pawb oedd wedi creu baner i'w groesawu, fel Ysgol Cefn Coch ym Mhenrhyndeudraeth
Image caption Mae seiclo'n waith blinedig!
Image caption Aled yn cael croeso cynnes gan Ysgol Gymraeg Aber ddydd Mercher
Image caption Nid seiclo oedd yr unig her ar y daith - cafodd Aled y cyfle i ymuno â chôr bechgyn Ysgol Syr Hugh Owen yng Nghaernarfon
Image caption Ysgol Bro Hyddgen ym Machynlleth oedd un o nifer o ymweliadau ar drydydd diwrnod y daith
Image caption Mae Aled â'r gallu i ddod i 'nabod y person pwysicaf mewn unrhyw ysgol - y gogyddes!
Image caption Tri oedd yn edrych ymlaen yn arw i gael croesawu Aled adref - ei blant!

I gefnogi'r her gallwch gyfrannu swm o £5 drwy decstio RHOI i 70405.

Mae tecst yn costio £5 yn ychwanegol i'ch cost safonol arferol. Mi fydd yr holl gyfraniad yn mynd at BBC Plant Mewn Angen. Mae rhaid bod yn 16 neu hŷn a chofiwch ofyn caniatâd yr hwn sy'n talu'r bil. Darllenwch y telerau ac amodau llawn.

Hefyd ar y BBC