Cais i droi adfeilion archeolegol yn atyniad twristaidd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae rhannau o adeiladau hanesyddol wedi eu darganfod ar y safle

Gallai adfeilion archeolegol dinas o'r Oesoedd Canol yn Sir Fynwy gael eu troi'n atyniad twristaidd o dan gynlluniau newydd.

Mae archeolegwyr amatur wedi bod yn cloddio "Dinas Goll" Tryleg o'r 13eg ganrif ers 10 mlynedd, ac mae wedi ymddangos ar nifer o raglenni teledu.

Mae'r perchennog Stuart Wilson yn gobeithio gwneud cais i Gyngor Sir Fynwy i adeiladu canolfan ymchwil a gwersyllfa yno.

Dywedodd Mr Wilson, 37 oed o Gas-gwent, ei fod yn disgwyl i'r cyngor symud cyfamod rhwystrol ar ei safle 4.6 erw cyn iddo gyflwyno'r cais.

Disgrifiad o’r llun, Prynodd Stuart Wilson y cae am £32,000 yn 2004

"Byddai'n ychwanegu safle treftadaeth ac yn rhoi hwb i dwristiaeth yr ardal," meddai.

"Mae'n gyfle i bobl ddod yma i gloddio a chael profiad ohono."

Mae Mr Wilson, wnaeth brynu'r safle am £32,000 yn 2004, wedi darganfod wyth adeilad y mae'n credu sy'n dyddio 'nôl i ganol y 1200au.

Mae'n gobeithio, os yw'r cynlluniau'n llwyddiannus ac yn cael eu cymeradwyo heb oedi, y bydd yr atyniad yn agor erbyn haf 2018.

Disgrifiad o’r llun, Mae eitemau canoloesol, o'r 15fed ganrif, wedi eu darganfod yn y cae