Brexit: Rhybudd Jones am fiwrocratiaid

Cyhoeddwyd

Mae Prif Weinidog Cymru dweud y byddai Cymru'n "elwa dim" yn sgil Brexit os mai'r unig beth i ddigwydd fyddai bod cynlluniau cyllido yn cael eu penderfynu gan fiwrocratiaid yn San Steffan yn hytrach na biwrocratiaid ym Mrwsel.

Roedd Carwyn Jones cael ei holi gan gynulleidfa o tua 50 yng Nghaerffili yn y diweddaraf o'r sesiynau Cyfarfod Carwyn pan ofynnwyd iddo beth oedd y buddiannau a'r cyfleoedd i'r DU o ganlyniad i Brexit.

O ran buddiannau, dywedodd: "Mae yna rhai, ond mae hyn yn dibynnu ar sut y mae Whitehall yn gwneud pethau, oherwydd mae'n bosib y byddwn â'r hawl i gyllido rhai prosiectau gyda mwy o ryddid... ond os mai'r hyn sy'n digwydd yw bod biwrocratiaid Brwsel yn cymryd lle biwrocratiaid Whitehall yna bydd hynny'n gwneud dim gwahaniaeth o gwbl i Gymru."

Yn ystod y cyfarfod fe wnaeth Mr Jones ailddatgan ei farn bod yn rhaid i Gymru fod yn gallu gwerthu i wledydd eraill Ewrop heb unrhyw dollau, sef bod yn rhan o'r Farchnad Sengl.

"Unrhyw rwystrau a bydd hyn ddim yn gweithio i Gymru, oherwydd bydd buddsoddwyr yn dweud: 'Pam dod i Brydain?'

"Fe awn ni yn hytrach i Iwerddon, Ffrainc neu'r Almaen lle mae mynediad i farchnad llawer mwy," meddai Mr Jones.

Erthygl 50

Bwriad Llywodraeth Prydain yw dechrau trafodaethau ffurfiol ynglŷn â thelerau ymadael yr UE ym Mawrth 2017 ar ôl tanio Erthygl 50.

Maen nhw hefyd wedi dweud na fyddai'n ddoeth iddyn nhw ddatgelu gormod o flaen llaw gan y byddai hyn yn gwanhau eu gallu i sicrhau consesiynau.

Galwodd Mr Jones ar i Lywodraeth y DU egluro eu blaenoriaethau cyn i'r broses ddechrau.

Mae arweinwyr yr UE wedi dweud y byddant ond yn caniatáu i'r DU barhau o fewn y Farchnad Sengl (sy'n caniatáu masnachu heb dollau) pe bai hawl i weithwyr o wledydd Ewrop fyw a gweithio yn y DU.

Ond mae llywodraeth y DU wedi dweud eu bod am gael pwerau i reoli "y niferoedd sy'n dod o Ewrop i weithio ym Mhrydain".