Gorchymyn deliwr cyffuriau i ad-dalu £900,000

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service

Mae llys wedi gorchymyn deliwr oedd yn gwerthu 'cyffuriau cyfreithlon' o'i gartref yn Sir Fynwy i ad-dalu £900,000.

Roedd Christopher Holloway, 34, yn rhedeg gwefan o'i gartref yn Rhaglan oedd yn gwerthu cyffuriau i 12,000 o gwsmeriaid ar draws y byd.

Fe glywodd Llys y Goron Caerdydd ei fod yn eu gwerthu cyn belled â Tokyo a Chaliffornia ac yn eu hysbysebu fel "cyffuriau penfeddwol cyfreithlon", neu legal highs.

Ond pan archwiliodd yr heddlu ei gartref fe ddaethon nhw o hyd i gyffuriau anghyfreithlon gwerth £3.5m.

Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y bocsys o gyffuriau yn cael eu hanfon i bob cwr o'r byd

Roedd Mr Holloway yn mewnforio'r cyffuriau o India a China cyn eu gwerthu ymlaen, gan ddelio â gwerth miliynau o bunnau o gyffuriau yn y broses.

Fe ddefnyddiodd yr arian i fyw'n foethus, gan gynnwys gwario £25,000 ar gamblo yn ystod gwyliau i Las Vegas, a llogi ceir drud.

Fe wnaeth archwilwyr ariannol ddod o hyd i arian a wnaeth wrth werthu'r cyffuriau, ac yna rhewi'r cyfrifon, ac mae'r llys bellach wedi gorchymyn y dylai ad-dalu £884,541.

"Mae hyn yn golygu, yn ogystal â bod yn y carchar am gyfnod hir, na fydd Holloway yn elwa o'i droseddau o gwbl," meddai'r Ditectif Sarjant Michael Preston o Heddlu Gwent.