Disgwyl carchar am droseddau rhyw yn erbyn plant

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service

Mae dyn 22 oed wedi cael rhybudd i ddisgwyl dedfryd o garchar wedi iddo gyfadde' cyfres o droseddau rhyw yn erbyn plant.

Fe blediodd Adam Isaac yn euog o wyth cyhuddiad o droseddau rhyw yn ymwneud â dau blentyn.

Cyfaddefodd achosi neu annog puteiniaeth neu bornograffi plant, cyflawni gweithredoedd rhyw gyda phlentyn yn bresennol, annog plentyn i gyflawni gweithgaredd rhyw a bod â delweddau anweddus o blentyn yn ei feddiant.

Clywodd Llys y Goron Merthyr Tudful bod y troseddau wedi digwydd rhwng Awst 2015 ac Ionawr 2016.

Dywedodd y Barnwr Roger Twomlow wrtho: "Mae'n hynod debygol y byddwch yn cael dedfryd o garchar."

Cafodd Isaac ei rhyddhau ar fechnïaeth gyda gorchymyn i ddychwelyd i'r llys ar 16 Rhagfyr ar gyfer ei ddedfrydu.