Dyn o Wrecsam yn y llys ar gyhuddiadau terfysgaeth

Cyhoeddwyd

Mae dyn 48 oed o Wrecsam wedi ymddangos yn y llys wedi'i gyhuddo o dair trosedd yn ymwneud â therfysgaeth.

Fe wnaeth Aabid Ali ymddangos gerbron Ynadon Westminster ddydd Gwener.

Mae'n wynebu dau gyhuddiad o dan Adran 58 o'r Ddeddf Derfysgaeth 2000 - bod â dogfen yn ei feddiant sy'n debyg o fod o gymorth i berson sy'n paratoi gweithred derfysgol - ac un cyhuddiad o dan Adran 1 o Ddeddf Derfysgaeth 2006, sef annog terfysgaeth.

Cafodd ei gadw yn y ddalfa nes ei wrandawiad nesaf ar 9 Rhagfyr.

Mae Mr Ali yn wreiddiol o Fanceinion, ac roedd yn arfer cael ei adnabod fel Darren Glennon.

Cafodd ei arestio mewn cyrch ar y cyd rhwng Uned Gwrth Derfysgaeth Cymru, Heddlu Gogledd Cymru ac Uned Gwrthderfysgaeth Gorllewin Canolbarth Lloegr.