'£6.1m yn llai' i wasanaethau ieuenctid

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Thinkstock

Mae cynghorau yng Nghymru wedi gwario £6.1m yn llai ar wasanaethau ieuenctid yn ystod y pedair blynedd diwethaf, yn ôl undeb Unsain.

Fe ddywed yr undeb hefyd bod dros gant o ganolfannau ieuenctid wedi cau ac mae 360 o swyddi wedi eu colli.

Mewn cynhadledd sy'n cael ei threfnu gan Unsain yng Nghaerdydd ddydd Gwener fe fydd pryderon yn cael eu mynegi am effaith y cwtogi ariannol ar genhedlaeth o blant.

Dadl Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yw bod cynghorau yn edrych ar ffyrdd newydd o gynnal gwasanaethau ieuenctid.

Difa bywoliaeth a photensial

Yn ôl Dominic MacAskill, pennaeth llywodraeth leol Unsain Cymru: "Ar adeg tyngedfennol yn eu bywydau mae pobl ifainc angen cefnogaeth gweithwyr ieuenctid hyfforddedig.

"Wrth orfodi toriadau ariannol llym mae llywodraeth Geidwadol San Steffan yn euog o ddifa bywoliaeth a photensial ieuenctid Cymru."

Dywedodd llefarydd ar ran Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru bod pwysau ariannol mawr ar awdurdodau lleol a bod cynghorau yn fwy awyddus i weithio gyda phartneriaid a dod o hyd i ffordd eraill i gynnal gwasanaethau ieuenctid.

"Yn ystod y blynyddoedd diwethaf," medd y llefarydd, "mae awdurdodau lleol wedi wynebu toriadau ariannol dirfawr ac maen nhw'n wynebu diffyg ariannol o £192m yn ystod y flwyddyn ariannol nesaf fydd yn cynyddu i £570m erbyn 2019-20."

Yn ôl llywodraeth San Steffan mater wedi'i ddatganoli yw ariannu gwasanaethau ieuenctid. Dywedodd Llywodraeth Cymru nad oedd yn bosib gwneud sylw gan mai beirniadu toriadau llywodraeth San Steffan y mae undeb Unsain.