Cymro wedi dychwelyd o America i Ysbyty Gwynedd i gael triniaeth

  • Cyhoeddwyd
Carwyn Edwards
Disgrifiad o’r llun,
Carwyn Edwards yn ystod ei driniaeth yn America

Mae Cymro sydd wedi bod yn cael triniaeth am 10 mis mewn ysbytai yn yr Unol Daleithiau wedi dychwelyd i Gymru.

Wrth siarad ar raglen y Post Cyntaf ar BBC Radio Cymru ddydd Gwener, fe ddisgrifiodd Carwyn Edwards ei ryddhad o fod adref.

Cafodd Carwyn ei daro yn ddifrifol wael yn ei gartref yn Phoenix, Arizona ddechrau Ionawr ac ers hynny mae wedi bod yn gaeth i'w wely mewn sawl ysbyty yn America.

Yn ystod y 10 mis mae e wedi cael sawl llawdriniaeth sydd wedi golygu ei fod wedi colli rhan o'i ddwy goes.

Y penwythnos diwethaf fe hedfanodd Carwyn mewn awyren o Phoenix i Heathrow. Yn gwmni iddo roedd ei dad Meirion a'i frawd Aled. Fe gyrhaeddodd Ysbyty Gwynedd mewn ambiwlans.

"Mae'n braf gweld eto y golygfeydd o Eryri," meddai Carwyn.

Disgrifiad,

Mae Carwyn bellach yn gwella yn Ysbyty Gwynedd, ar ôl misoedd mewn ysbyty yn Arizona

Bron â marw

"Mae hi wedi bod yn flwyddyn hynod o anodd i fi. Fe ddywedodd y meddygon wrthyf fy mod bron â marw deirgwaith a rwy'n cofio cael breuddwydion hynod o ryfedd.

"Yr unig beth a'm cadwodd i frwydro oedd hiwmor a siarad â'm teulu nôl adref."

Ym mis Medi cafodd Carwyn wybod na fyddai ei gwmni yswiriant meddygol yn parhau i dalu am ei driniaeth o ganol y mis ymlaen, ac fe ddechreuodd teulu a ffrindiau godi arian i dalu am ei driniaeth.

Yn fuan wedyn fe newidiodd y cwmni yswiriant Cigna eu meddyliau ac fe dalwyd am 60 diwrnod arall o ofal meddygol.

"Rwy'n edrych ymlaen i gael fy nghoesau prosthetig," meddai Carwyn.

"Mi fyddaf yn cadw cysylltiad â'm ffrindiau yn yr Unol Daleithiau ac efallai yr af yn ôl i America rhyw ddydd.

"Yn y cyfamser dwi'n benderfynol o fedru cerdded eto ac efallai gwneud ychydig o waith cyfieithu."