Gwahardd athro am 'ymddygiad annerbyniol'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google

Mae enw athro o'r gogledd wedi ei dynnu oddi ar y gofrestr ddysgu wedi iddo anwybyddu cyngor i fod yn ofalus yn ei berthynas gyda disgyblion.

Daeth panel disgyblu Cyngor y Gweithlu Addysg i'r casgliad fod Mathew Jones, athro cemeg yn Ysgol Brynhyfryd, Ruthun, yn "euog o ymddygiad proffesiynol annerbyniol".

Dywedodd cadeirydd y panel, Steve Powell wrth y gwrandawiad yn Ewlo nad oedd gwaharddiad dros dro neu gyfyngiadau ar gofrestru Mr Jones yn ddigonol am fod ei ymddygiad mor ddifrifol.

Ychwanegodd nad oedd Mathew Jones wedi dangos dealltwriaeth o ddifrifoldeb ei ymddygiad. Nid yw Mathew Jones yn dysgu bellach.

Bydd modd iddo wneud cais newydd i gofrestru ymhen dwy flynedd.

'Sefyllfaoedd bregus'

Nid oedd Jones yn y gwrandawiad ond fe gafodd datganiad ganddo ei ddarllen ar ei ran.

Yn y datganiad fe ddywedodd nad oedd ei ymddygiad gyfystyr ag ymddygiad proffesiynol annerbyniol - ond ei fod wedi gadael iddo'i hun fod mewn sefyllfaoedd bregus yng nghwmni disgyblion benywaidd.

Daeth y pwyllgor i'r casgliad fod pump o'r saith cyhuddiad yn ei erbyn wedi eu profi.

Roedd Mathew Jones yn dysgu yn yr ysgol rhwng 2010 a mis Ionawr eleni.

Disgybl

Dywedodd un disgybl, gafodd ei ddisgrifio yn y gwrandawiad fel Disgybl X, ei fod wedi gweld yr athro mewn storfa yn yr ysgol gyda disgybl o ysgol arall yn hwyr un noson a'i bod hi yn cyflawni gweithred ryw gyda Mathew Jones.

Yr honiad yn ei erbyn yn yr achos yma oedd na ddylai fod wedi bod yn y sefyllfa yma.

Dywedodd Jones na ddylai fod wedi bod mewn sefyllfa ar ei ben ei hun gyda disgybl, oedd yn ei helpu i gadw cyfarpar chwaraeon ar y pryd.

Roedd yn gwadu cyhuddiad arall o fod wedi gwneud sylw rhywiol am athrawes yr oedd yn gweithio gyda hi mewn noson chwaraeon i staff, ond ni waeth y panel dderbyn ei esboniad.

Proffesiynol

Dywedodd y cadeirydd y dylai fod wedi ymddwyn mewn dull mwy proffesiynol tuag at gydweithiwr, er eu bod tu allan i safle'r ysgol.

Cafodd honiad fod Mathew Jones wedi dysgu gwers addysg rhyw pan nad oedd angen iddo wneud hynny hefyd ei gadarnhau yn ystod y gwrandawiad.

Ni chafodd honiad ei fod wedi cyffwrdd mewn merch yn amhriodol yn ystod sesiwn hyfforddi lacrós ei brofi.

Wrth gyhoeddi'r gwaharddiad, dywedodd Steve Powell: "Nid oes digon o dystiolaeth fod ganddo ddealltwriaeth o ddifrifoldeb ei ymddygiad".

Ychwanegodd fod y pwyllgor yn bryderus y gallai ailadrodd ei ymddygiad yn y dyfodol.