Cymru'n codi arian ar ddiwrnod BBC Plant Mewn Angen

Cyhoeddwyd

Bydd pobl a phlant ar hyd a lled Cymru'n cymryd rhan mewn gweithgareddau gwahanol ddydd Gwener er mwyn codi arian ar gyfer BBC Plant Mewn Angen.

Ym mis Hydref 2016, roedd Plant Mewn Angen yn cefnogi 159 o brosiectau yng Nghymru, gan gyfrannu gwerth £9,259,295 o gymorth. Y llynedd roedd Plant Mewn Angen yn gyfrifol am newid bywydau 20,000 o blant oedd dan anfantais.

Cafodd dros £1.6m ei godi yng Nghymru ar gyfer yr apêl y llynedd - oedd yn £300,000 yn uwch na chyfanswm y flwyddyn flaenorol.

Fe gafodd £1,665,582 ei godi i gyd yma yn 2015, ac fe aeth yr holl arian i elusennau plant. Y cyfanswm gafodd ei gasglu'r llynedd ar draws y DU oedd £37,100,687.

Un sydd wedi bod yn brysur dros yr wythnos ddiwethaf yn codi arian at yr ymgyrch ydi Aled Hughes, cyflwynydd BBC Radio Cymru. Mae wedi bod yn teithio o dde i ogledd Cymru gan alw heibio tua 40 o ysgolion ar y ffordd er budd BBC Plant Mewn Angen - y cwbl ar gefn beic.

Dechreuodd Aled ar ei daith feic o stiwdio'r BBC yn Abertawe ddydd Llun, ac fe fydd yn cyrraedd BBC Bangor brynhawn Gwener. Y gobaith ydi y bydd yn cyrraedd mewn pryd i ymuno â rhaglen Tudur Owen.

Disgrifiad o’r llun,
Aled Hughes yn derbyn croeso gan ddisgyblion Ysgol Gymraeg Aberystwyth

Cefndir yr ymgyrch

Fe welodd Plant Mewn Angen olau dydd gyntaf yn 1927 fel apêl radio pum munud ar ddydd Nadolig. Ymddangosodd Plant Mewn Angen ar y teledu gyntaf ym 1955, fel y Children's Hour Christmas Appeal. Yn 1980 fe ddatblygodd Plant Mewn Angen i fod yn 'telethon'.

Llwyddodd yr apêl cyntaf i godi £1,143 - sydd yn cyfateb i rhyw £27,150 yn arian heddiw. Cafodd yr arian ei ddosbarthu i bedair elusen blant. Pan ymddangosodd rhaglen Plant Mewn Angen ar y teledu gyntaf ym 1955, roedd yn cael ei chyflwyno gan arth fach felen sef Sooty, ac yn para pum munud.

Yn 1980, cafodd nifer o eitemau byw eu darlledu rhwng y rhaglenni ar BBC1 yn ystod y noson. Ar noson gyntaf Plant Mewn Angen ar ei newydd wedd cododd y cyfanswm yn sylweddol i £1 miliwn. Rhwng 1955 a 1979 yr holl gyfanswm gafodd ei godi oedd £625,836.

Daeth Pudsey yn rhan o'r noson yn 1985. Cafodd Pudsey ei gynllunio gan Joanna Ball, oedd yn gweithio fel cynllunydd graffeg yn y BBC. Mae Pudsey wedi ei enwi ar ôl Pudsey, y dref yn Sir Gorllewin Efrog ble cafodd y cynllunydd Joanna Ball ei magu. Ei thaid oedd maer y dref.