Dyn o Lanfairchfechan yn cyfaddef i 26 o droseddau rhyw

Cyhoeddwyd

Mae dyn o Sir Conwy wedi pledio'n euog i 26 allan o 28 o gyhuddiadau yn ei erbyn, gan gynnwys treisio plentyn, ymosodiad rhyw, annog gweithredoedd rhywiol a throseddau'n ymwneud â phornograffi.

Fe ymddangosodd Peris Griffiths, 45 oed, o Lwyn y Gog, Llanfairfechan, drwy gyswllt fideo o flaen barnwr yn Llys y Goron Caernarfon.

Cafodd ei gadw yn y ddalfa tra bod adroddiad yn cael ei baratoi.

Dywedodd y Barnwr Huw Rees mai prif bwrpas yr adroddiad oedd i ateb y cwestiwn a oedd Mr Griffiths yn beryglus i blant.

Yn ystod y gwrandawiad, roedd Mr Griffiths ar adegau i'w weld yn sychu ei ddagrau, a dywedodd bargyfreithiwr yr amddiffyniad, Simon Killeen: "Mae'r diffynnydd yn hynod edifar."