Dadorchuddio plac i goffáu Yr Athro Gwyn Thomas

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, S4C

Bydd plac yn cael ei ddadorchuddio ddydd Gwener i goffáu'r bardd, Yr Athro Gwyn Thomas.

Mae'r plac wedi cael ei osod ar gartref ei blentyndod yn Nhanygrisiau yng Ngwynedd, gyda phobl leol wedi casglu'r arian i dalu amdano.

Bydd ffrind y bardd, Geraint Vaughan Jones yn siarad yn y dadorchuddiad, gydag aelodau o deulu Gwyn Thomas yn bresennol.

Bu farw Yr Athro Gwyn Thomas ym mis Ebrill yn 79 oed. Bu'n bennaeth yr Adran Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor hyd nes ei ymddeoliad, ac fe gyhoeddodd 16 cyfrol o farddoniaeth - yr un gyntaf, Chwerwder y Ffynhonnau, yn 1962.

Yn academydd o'r radd flaenaf, fe gyhoeddodd gyfrolau o draethodau, beirniadaethau a chyfieithiadau hefyd gan gynnwys y llyfr arloesol, Y Traddodiad Barddol - astudiaeth ddofn o draddodiadau barddonol Cymru.

Roedd yn gefnogwr brwd o'r diwydiant ffilmiau yng Nghymru, gan arloesi wrth gyfuno barddoniaeth a ffilm.

Cafodd ei eni yn Nhŷ Capel Carmel, Tanygrisiau, Blaenau Ffestiniog, ac yno mae'r plac wedi cael ei osod. Mae'r arian i dalu amdano wedi dod o gasgliad gan griw o wirfoddolwyr sy'n dosbarthu papurau newydd ym Mlaenau Ffestiniog.