Urdd Gobaith Cymru yn cyhoeddi enw Llywydd newydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Urdd Gobaith Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Mae Siwan Dafydd yn olynu Dan Rowbotham fel llywydd

Siwan Dafydd o Landeilo yw llywydd newydd Urdd Gobaith Cymru.

Yn gyn-ddisgybl o Ysgol Gymraeg Teilo Sant ac Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin, mae Siwan bellach ar ei hail flwyddyn yn astudio hanes ym Mhrifysgol Birmingham.

Fe fydd hi'n olynu Dan Rowbotham o Dregaron fel llywydd, a hefyd fel cadeirydd Bwrdd Syr IfanC, sef fforwm ieuenctid y mudiad.

'Braint'

Wrth ymateb i'w phenodiad, dywedodd Siwan: "Mae'n fraint cael bod yn llywydd ar fudiad sy'n rhoi gymaint o gyfleoedd gwych i bobl ifanc.

"Un o'r pethau gorau am yr Urdd yw'r ffaith ei bod yn cydnabod bo gennym ni fel pobl ifanc lais, a bod sylw yn cael ei roi i'r llais hwnnw, oherwydd ar ddiwedd y dydd, heb y bobl ifanc ni fyddai'r Urdd yn bodoli.

"Bu'r Urdd yn rhan enfawr o fy mywyd, ac rydw i wedi bod ymhob Eisteddfod yr Urdd ers fy ngeni, gan gystadlu ynddynt ers yn chwech oed tan y llynedd."

Mae Siwan hefyd yn aelod o Gymdeithas Gymraeg Birmingham, ac yn gobeithio helpu i sefydlu aelwyd newydd yr Urdd yno.

'Blwyddyn brysur'

Wrth i'w gyfnod fel llywydd ddod i ben, dywedodd Dan Rowbotham: "Mae 'di bod yn flwyddyn brysur dros ben, yn un i mi fwynhau'n fawr, y bydda i'n ei drysori am byth ac yn un yr ydw i'n hynod ddiolchgar i'r Urdd amdani.

"Bu'r cyfleoedd yn ddiddiwedd, ac maent yn dal i ddod. Er na fydda i'n llywydd rhagor, byddaf dal yn rhan o'r mudiad, a'r mudiad yn rhan ohona i.

"Byddaf yn dal ar Fwrdd Syr IfanC, lle mae cyfnod hynod gyffrous i ddod wrth greu Neges Heddwch ac Ewyllys Dda 2017, ynghyd â threfnu'r daith gyntaf i Dŷ'r Urdd yn Hwngari."