Canolfan ceiswyr lloches yn agor ei drysau i'r gymuned

  • Cyhoeddwyd
Canolfan OasisFfynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Bydd naw o staff a gwirfoddolwyr yn rhedeg y ganolfan

Bydd canolfan ar gyfer ffoaduriaid a cheiswyr lloches yn agor ei drysau mewn noson agored i'r gymuned leol.

Mae Canolfan Oasis yng Nghaerdydd yn ymdrechu i greu cysylltiadau cryfach efo trigolion yn y gymuned.

Mae'r noson yn gyfle i'r ganolfan ofyn i drigolion i integreiddio'n agosach gyda cheiswyr lloches ac i apelio am gefnogaeth gan fusnesau lleol.

Nod y ganolfan yw annog pobl i setlo ac integreiddio mewn cymuned newydd.

'Adrodd eu straeon'

Dywedodd Reynette Roberts, cyfarwyddwr a sylfaenydd y ganolfan: "Mi fydd croeso cynnes i unrhyw un sydd eisiau ymuno gyda ni i weld beth 'da ni'n wneud yma, a hefyd i gwrdd â staff a defnyddwyr.

"Ry'n ni eisoes wedi cael perthynas dda gyda llawer o bobl a grwpiau lleol, ond pwrpas y noson agored yw adnewyddu'r hen gysylltiadau a chreu rhai newydd.

"Mae ein gwaith ni yn eang iawn a 'da ni'n edrych ymlaen at rannu'n profiadau yn ogystal â chynnig cyfleoedd i'r ffoaduriaid a'r ceiswyr lloches adrodd eu straeon."

Mae Canolfan Oasis yn agor ei drysau'n ddyddiol i dros 100 o bobl sydd wedi ffoi rhyfel neu erledigaeth wleidyddol.

Ers ei sefydlu yn 2008, mae'r ganolfan wedi bod yn helpu ffoaduriaid a cheiswyr lloches o wledydd yn cynnwys Syria, Eritrea, Sudan ac Irac.

Mae'r canolfan yn cynnig prydau bwyd, dillad, gwersi ieithoedd, cyngor ac amrywiaeth o weithgareddau.

Mae cwmni ymgynghori Freshwater eisoes wedi cefnogi'r ganolfan yn y gorffenol.

Dywedodd Steve Howell, prif weithredwr y cwmni: "Mae ein tîm yn gweithio gyda Chanolfan Oasis am ddim, a 'da ni'n annog busnesau eraill i helpu yn yr un ffordd.

"Dwi'n deall y pwysau sydd ar fusnesau lleol a'r adnoddau cyfyngedig sydd ganddynt i gefnogi achosion penodol, ond mae'r angen yma yn wirioneddol a bydd unrhyw fath o gymorth yn cael ei werthfawrogi'n fawr iawn."