Tynnu cig o ysgolion Caerffili wedi pryderon Listeria

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Science Photo Library

Mae cyflenwad o gig cyw iar wedi ei dynnu oddi ar fwydlenni ysgolion yng Nghaerffili wedi i lefel peryglus o facteria Listeria monocytogenes, sy'n achosi gwenwyn bwyd, gael ei ganfod yn y cynnyrch.

Mewn datganiad, dywedodd yr Asiantaeth Safonau Bwyd nad oes unrhyw un wedi ei daro'n wael, a bod y risg i'r mwyafrif llethol o blant a staff iach yn isel.

Roedd tafelli o'r cyw iar wedi eu gweini mewn 45 o'r 90 o ysgolion cyn i bryderon gael eu codi, ond bellach mae'r holl gig o'r cyflenwr dan sylw wedi ei gymryd oddi ar fwydlenni.

Mae rhieni yn yr ysgolion wedi eu hysbysu o'r sefyllfa.

Cafodd samplau o'r cig eu cymryd o ysgolion wedi i staff coginio synhwyro arogl anarferol ar y bwyd, ac mae swyddogion o'r Asiantaeth Safonau Bwyd, Iechyd Cyhoeddus Cymru a Chyngor Caerffili bellach wrthi'n cynnal ymchwiliad brys i darddiad yr haint.

Dydy'r achos ddim eto'n glir, ond mae ymchwiliad yn cael ei gynnal i gwmni cynhyrchu bwyd yn Lloegr a chyflenwr yng Nghymru.

disgrifiad o’r llunMae swyddogion o Gyngor Caerffili, yr Astiantaeth Safonau Bwyd a Iechyd Cyhoeddus Cymru yn ymchwilio i'r achos

Beth yw Listeria monocytogene?

Mae Listeria monocytogenes yn haint bacteria prin sy'n achosi listeriosis.

Mae'n annhebyg o wneud plant ac oedolion iach yn sal, hyd yn oed os ydyn nhw wedi bwyta cynnyrch sy'n cynnwys y bacteria.

Gall symtomau listeriosis fod yn debyg i symtomau'r ffliw, gan cynnwys gwres uchel, poenau yn y cyhyrau, cyfog a dolur rhydd.

Mae'r salwch yn fwy cyffredin mewn pobl dros 65 oed, menywod beichiog, babanod yn y groth a babanod sy'n llai na mis oed, a phobl sydd â system imiwnedd wan. Gall y grwpiau yma brofi symtomau mwy difrifol.