Difrod i geir wedi gwyntoedd cryfion yn y canolbarth

Cyhoeddwyd
Disgrifiad, Cafodd gwyntoedd o hyd at 94 milltir yr awr eu recordio ddydd Iau

Mae ceir ac adeiladau wedi'u difrodi a ffyrdd wedi bod ar gau yn dilyn gwyntoedd cryfion yn Aberystwyth a'r canolbarth fore ddydd Iau.

Cafodd un cerbyd ei daro gan goeden oedd wedi disgyn ger campws Prifysgol Aberystwyth ym Mhenglais, ac roedd rhai o strydoedd y dref wedi'u cau am gyfnod.

Mae gwyntoedd cryfion hefyd wedi difrodi eiddo ym mhentref Clarach, ychydig filltiroedd i'r gogledd.

Dywedodd criw bad achub Aberystwyth eu bod wedi recordio gwynt o hyd at 94 milltir yr awr ger yr arfordir.

Daeth cadarnhad hefyd bod sawl corwynt bychan wedi eu gweld dros rannau o Gymru yn ystod y bore.

Ffynhonnell y llun, Sulwen Richards
Disgrifiad o’r llun, Cafodd car ei daro gan goeden yn disgyn yn Aberystwyth
Ffynhonnell y llun, Thomas Scarrott
Disgrifiad o’r llun, Mae'r gwyntoedd cryfion wedi achosi dinistr sylweddol yn Clarach

Cafodd ffyrdd eu cau i'r ddau gyfeiriad mewn sawl man yn y canolbarth wedi i goed ddisgyn, gan gynnwys yr A495 rhwng Bwlch-y-cibau a Llansantffraid-ym-mechain, yr A487 rhwng Machynlleth a Bow Street, a'r B4393 rhwng Llandrinio a Crew Green.

Dywedodd Scottish Power bod storm daranau dros Ben Llŷn wedi effeithio ar gyflenwad pŵer i gwsmeriaid ger Pwllheli yn gynharach yn y dydd, a'u bod hefyd wedi ymateb i adroddiadau o ddiffyg pŵer yn ardaloedd Y Trallwng, Machynlleth ac Aberystwyth.

Ychwanegodd Western Power eu bod wedi adfer pŵer i'r rhan fwyaf o'u cwsmeriaid bellach, ond bod rhai yn parhau i gael eu heffeithio.

Cyhoeddodd Prifysgol Aberystwyth fod pob darlith ar gampws Penglais a Llanbadarn am y diwrnod wedi eu canslo gan gynghori myfyrwyr i aros dan do.

Disgrifiad o’r llun, Trafferthion i draffig ar ryw Penglais yn Aberystwyth wedi i goeden ddisgyn
Ffynhonnell y llun, Shem ap Geraint
Disgrifiad o’r llun, Polyn baner wedi ei ddifrodi ar brom deheuol Aberystwyth

Dywedodd Thomas Scarrott, cyfarwyddwr Pentref Gwyliau Bae Clarach bod rhwng 15 ac 20 o garafannau wedi cael eu troi drosto gan beth roedd e'n ei ddisgrifio fel corwynt.

"Roeddwn i ar y ffordd i gyfarfod," meddai.

"Fel roeddwn i'n cerdded allan o'r drws fe ddechreuodd y gwynt godi ac fe aeth hi o ddim byd i orfod rhedeg am loches o fewn eiliadau.

"Y peth cyntaf nes i feddwl oedd mai corwynt oedd e. Mae parc gwyliau arall yr ochr arall i'r ffordd a dyw hi ddim yn edrych fel bod unrhyw ddifrod yn fanno."

Ffynhonnell y llun, Phil Thomas
Disgrifiad o’r llun, Fe wnaeth y gwynt ddymchwel llifoleuadau Clwb Pêl-droed Aberystwyth
Ffynhonnell y llun, Thomas Scarrott
Disgrifiad o’r llun, Dywedodd perchennog Parc Gwyliau Bae Clarach ei fod yn teimlo fel petai corwynt wedi taro

Dywedodd Mr Scarrott bod y sefyllfa dal yn beryglus yno.

"Roedd y parc ar gau felly doedd dim cwsmeriaid, fe wnaethon ni gael y staff allan ac rydyn ni'n gweithio gyda'r gwasnaethau brys.

"Y perygl nawr yw bod y gwynt dal yn chwythu, ac yn chwythu'r gweddillion. Mae darnau mawr o fetel yn chwythu o gwmpas."

Mae gan y parc gwyliau 200 o garafannau a 150 o chalets.