Carcharu dyn am dorri clust ffrind i ffwrdd mewn parti

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales news service
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd y barnwr fod gan Declan Gallagher broblemau ag alcohol a chyffuriau

Mae dyn 22 oed wedi cael ei garcharu am saith mlynedd ar ôl torri rhan o glust ei ffrind gyda machete mewn parti pen-blwydd.

Fe glywodd Llys y Goron Caerdydd bod Declan Gallagher yn dathlu pen-blwydd 20 oed ei ffrind Tyler Mills, pan ddechreuodd y ddau ffraeo.

Dywedodd Mr Mills wrth Mr Gallagher am fynd adref gan ddweud ei fod "jyst eisiau cael hwyl" ar ei ben-blwydd.

Ond fe ymosododd Mr Gallagher arno gyda chyllell machete, gan dorri rhan o'i glust i ffwrdd ac achosi clwyf 10cm o hyd.

'Anafiadau syfrdanol'

Roedd y grŵp o ffrindiau wedi mynd â'r machete gyda nhw wrth iddyn nhw yfed yn y goedwig ger eu cartref yn Y Barri.

Yn yr ymosodiad, fe gafodd Mr Mills ei daro ar ochr chwith ei wddf, gan dorri rhan o'i glust a gadael clwyf 10cm oedd angen caen ei bwytho.

Fe gyfaddefodd Mr Gallagher iddo achosi niwed corfforol difrifol, ac fe glywodd y llys bod alcohol a chanabis wedi "altro'i ffordd o feddwl".

"Roedd yr anafiadau achosoch chi yn rhai syfrdanol," meddai'r barnwr Michael Fitton QC.

"Mae Mr Mills wedi cael ei frifo'n emosiynol a seicolegol yn ogystal â chael ei anafu'n gorfforol o ganlyniad i hyn."

Cafodd Declan Gallagher ei garcharu am saith mlynedd a phedwar mis.