Uwch Gynghrair Cymru yw'r gynghrair rataf yn y DU

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Huw Evans picture agency

Uwch Gynghrair Cymru yw'r lle rhataf i wylio pêl-droed dynion yn y DU, yn ôl ymchwiliad gan y BBC.

Mae astudiaeth Price of Football wedi dadansoddi ffigyrau o 223 o glybiau ar draws Prydain ac Ewrop i ddarganfod faint yw'r gost i gefnogwyr ddilyn eu tîm.

Dyma'r ail flwyddyn yn olynol i Uwch Gynghrair Cymru (UGC) ddod i'r brig fel y gynghrair rataf i'w dilyn.

Fe wnaeth pris y tocyn rhataf ar gyfer gwylio gêm yn UGC ostwng o £7 i £6.91 ar gyfartaledd.

Tocyn tymor am £50

Y pencampwyr, Y Seintiau Newydd a'r Rhyl sydd ddrytaf (£8) gyda gweddill y gynghrair yn cynnig tocyn am £6 neu £7.

Y Seintiau sydd hefyd â'r tocyn tymor drytaf (£110), tra bo'r Drenewydd yn cynnig mynediad i bob gêm gartref trwy gydol y tymor am £50.

Dydi Gap Cei Connah ddim yn cynnig tocyn tymor, a ni lwyddodd Derwyddon Cefn i werthu'r un tocyn tymor, oedd yn costio £100.

Y Drenewydd sydd hefyd yn cynnig y crys rhataf (£27), gydag Aberystwyth yn cynnig y drytaf (£41.50).

Caerdydd yn rhatach

Caerdydd oedd un o chwe chlwb yn y Bencampwriaeth i ostwng prisiau eu tocynnau tymor.

Mae'r tocyn tymor rhataf ar gyfer Stadiwm Dinas Caerdydd wedi gostwng o £345 i £299, tra bo'r tocyn tymor drytaf wedi gostwng hefyd o £539 i £519.

Mae'r tocyn rhataf ar gyfer gemau unigol wedi aros yn £18, tra bo'r tocyn drytaf wedi codi £2 i £34.

Fe wnaeth Abertawe wrthod cymryd rhan yn yr astudiaeth y llynedd, ond mae eu tocynnau tymor eleni yn costio rhwng £419 a £489.

Y gost ar gyfer y tocyn rhataf ar gyfer gemau unigol yw £35, gyda'r drytaf yn £45.

Wrecsam yn ddrytach

Mae Casnewydd yn un o dri chlwb yn Adran 2 sydd wedi gostwng pris eu tocyn rhataf a'u tocyn drytaf ar gyfer gemau unigol.

Mae'r tocyn rhataf yn costio punt yn llai na'r llynedd (£16) tra bo'r tocyn tymor rhataf wedi aros yn £250.

Mae prisiau tocynnau Wrecsam ar gyfer gemau yn y Gynghrair Genedlaethol wedi cynyddu ym mhob categori gafodd ei fesur gan y BBC.

£260 yw cost y tocyn tymor rhataf ar gyfer y Cae Ras y tymor yma, o'i gymharu ag opsiynau rhwng £229 a £259 y llynedd.