Cyffuriau
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

'Stafell ddiogel' i ddefnyddwyr cyffuriau yn y gogledd?

16 Tachwedd 2016 Diweddarwyd 22:08 GMT

Mae 'na alwadau yn y gogledd am sefydlu stafelloedd diogel i bobl sy'n gaeth i gyffuriau.

Mae Comisiynydd Heddlu'r Gogledd, Arfon Jones, yn dweud fod angen mannau preifat lle y gall pobl chwistrellu eu hunain gyda heroin.

Daw hyn wedi cwynion yn Wrecsam a Chaernarfon fod pobl wedi eu gweld yn cymryd cyffuriau mewn llefydd cyhoeddus.

Dyma farn rhai o bobl Caernarfon ar y syniad.