'Dioddefwr blacmel' yn ofni dial gan grwpiau crefyddol

Published
image copyrightGoogle

Mae llys wedi clywed bod dioddefwr o flacmel a voyeuriaeth honedig yn ofni y byddai grwpiau crefyddol eithafol fel y Taliban yn dial arni pe bai fideo preifat ohoni yn cael ei yrru i'w theulu yn Pakistan.

Clywodd Llys y Goron Caerdydd bod Farhan Mirza, 38 oed o Abertyleri, wedi dweud wrth y ddynes ei fod yn "berson drwg".

Dywedodd yr erlyniad ei fod wedi ffilmio'r ddynes heb ganiatâd, ac wedi bygwth ei ryddhau os nad oedd hi'n gwrando arno.

Mae Mr Mirza, sy'n gweithio yng Ngholeg Gwent ym Mrynbuga, yn gwadu cyhuddiadau o flacmel, voyeuriaeth, dwyn a thwyll.

Dywedodd bod pob un o'i ddioddefwyr honedig wedi cytuno i gael eu ffilmio.

'Celwyddau'

Clywodd y llys ddydd Mawrth ei fod wedi targedu tair dynes Foslemaidd oherwydd yr "ofn" a'r "cywilydd" y bydden nhw wedi'i deimlo.

Dywedodd un ohonynt - doctor o Pakistan - bod Mr Mirza wedi honni ei fod yn feddyg, bod gan ei fam radd mewn athroniaeth, bod ei dad yn gyfarwyddwr a bod ei frawd yn bennaeth diogelwch ym Maes Awyr Heathrow.

Clywodd y llys mai celwydd oedd y rhain, a bod ei frawd yn gweithio fel cludwr yn y maes awyr.

Dywedodd y ddynes bod ei theulu yn Pakistan yn rhyddfrydig ac na fydden nhw yn achosi niwed iddi pe baen nhw'n gweld y fideo, ond y bydden nhw yn ei diarddel.

Ond dywedodd bod pryder bod grwpiau tra-grefyddol yn ymweld â'r gymuned ac yn dial ar bobl.

'Person drwg'

Ychwanegodd ei bod wedi gofyn i ddefnyddio cyfrifiadur Mr Mirza i wneud gwaith a'i bod wedi darganfod cannoedd o luniau o ferched noeth, gan cynnwys fideo ohoni hi'i hun gyda'r diffynnydd.

Dywedodd ei bod wedi synnu ac na fyddai hi fyth wedi cytuno i gael ei ffilmio.

Yn ôl y dioddefwr honedig, fe wnaeth Mr Mirza gyfaddef ei fod yn briod.

Dywedodd wrth y llys ei fod wedi mynd yn ymosodol ac wedi dweud ei fod yn "berson drwg".

Ychwanegodd ei fod wedi dweud: "Dychmyga pe bawn i'n gyrru'r ebost a chopïo pob aelod o dy deulu a dy gydweithwyr."

Dywedodd y ddynes bod y bygythiadau wedi cael effaith ar ei bywyd proffesiynol.

Benthyg arian

Fe wnaeth yr amddiffyniad gwestiynu os mai'r ddynes oedd yn ymddangos yn un o'r fideos gyda Mr Mirza, ac mai dynes arall oedd yn y clip.

Gwadodd hyn a dywedodd ei bod wedi adnabod marc ar ei chefn.

Fe wnaeth yr amddiffyniad honni hefyd bod y ddynes yn gwybod ei bod yn cael ei ffilmio - gafodd ei wadu ganddi.

Dywedodd yr amddiffyniad bod y diffynnydd wedi benthyg £499 gan y ddynes, a'i fod wedi talu'r arian yn ôl.

Fe wnaeth y ddynes wadu hyn, gan ychwanegu: "Rydw i wedi talu am gymaint o bethau dydw i ddim hyd yn oed yn cofio beth rydw i wedi ei dalu drosto."

Mae'r achos yn parhau.