Lefel diweithdra yng Nghymru yn codi ychydig

Cyhoeddwyd

Mae'r lefel diweithdra yng Nghymru wedi codi ychydig, yn ôl y ffigyrau diweddaraf.

Mae ffigyrau'r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dangos bod 67,000 o bobl yn ddi-waith yng Nghymru rhwng mis Gorffennaf a mis Medi - 3,000 yn fwy na'r chwarter blaenorol.

Ond mae'r ffigyrau'n dangos hefyd bod 23,000 yn llai yn ddi-waith o'i gymharu â'r un cyfnod y llynedd.

4.4% yw'r gyfradd diweithdra yng Nghymru erbyn hyn, ac mae'r gyfradd wedi gostwng i 4.8% ledled y DU.

Dim ond rhanbarthau de-ddwyrain, de-orllewin a gorllewin Lloegr sydd â chyfraddau diweithdra is na Chymru.

Mae 38,000 yn fwy o bobl yn gweithio yng Nghymru hefyd o'i gymharu â'r un cyfnod y llynedd.