Galw am gynghreiriau ymhlith pleidiau Cyngor Caerdydd

Cyhoeddwyd

Mae arweinydd Plaid Cymru ar Gyngor Caerdydd wedi galw ar y blaid i greu cynghreiriau gyda'r Democratiaid Rhyddfrydol, Y Blaid Werdd, a'r pleidiau annibynnol yn yr etholiadau y flwyddyn nesaf.

Mae Neil McEvoy, sydd hefyd yn AC ar gyfer ardal Canol De Cymru, yn meddwl bydd y cydweithio yn arwain at "fwyafrif eglur" ac yn lleihau dylanwad Llafur yn y ddinas.

Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol wedi dweud eu bod yn "barod i gael trafodaeth" gyda Phlaid Cymru.

Mae Llafur wedi galw am unrhyw drafodaethau rhwng y pleidiau i gael eu cyhoeddi.

'Pobl eisiau newid'

Llafur sy'n rheoli Cyngor Caerdydd ar hyn o bryd ar ôl ennill 46 o'r 75 sedd yn etholiad y cyngor yn 2012.

Er hyn, fe wnaeth y blaid golli dau isetholiad yn ddiweddar; Plasnewydd i'r Democratiaid Rhyddfrydol a Grangetown i Blaid Cymru.

Dywedodd Mr McEvoy bod yr isetholiadau yn dangos y cydweithio rhwng Plaid Cymru a'r Democratiaid Rhyddfrydol.

"Y pedair blynedd diwethaf yw'r achos gwaethaf o gamreolaeth yn hanes Caerdydd," meddai.

"Mae methiant Llafur ym Mhlasnewydd a Grangetown yn dangos bod pobl eisiau newid."

Ymateb y pleidiau

Dywedodd Arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cyngor Caerdydd, Judith Woodman: "Cawn ni'r drafodaeth yn gyntaf cyn penderfynu os bydd y cydweithio yn gweithio i'n plaid."

Ychwanegodd Y Blaid Werdd eu bod wedi cynnal "trafodaethau anffurfiol" gyda phleidiau eraill ond nad oes "cytundebau pendant" wedi'u gwneud.

Yn ôl Cydgysylltydd Ymgyrchoedd Y Blaid Werdd, Anthony Slaughter mae'r blaid yn adnabod "y galw cynyddol am weithio ar draws y pleidiau traddodiadol".

Ffynhonnell y llun, M J Richardson/Geograph
Disgrifiad o’r llun,
Llafur sy'n rheoli Cyngor Caerdydd ar hyn o bryd

Dywedodd llefarydd ar ran grŵp Llafur y cyngor: "Mae Neil yn honni i fod yn ymgyrchydd dros dryloywder mewn gwleidyddiaeth, ond mae'n hapus i hollti'n dinas yn ddarnau y tu ôl i'r llenni.

"Mae hi'n rhyfeddol bod gwrthbleidiau'n cynnig ymgeisydd gyda dim bwriad o geisio cael cefnogaeth.

"Os yw Neil eisiau bod yn dryloyw dylai ryddhau manylion yr holl drafodaethau a'r ebyst am y cynllun yma.

"Mae Plaid Caerdydd yn le od iawn, ble mae Neil yn gwneud penderfyniadau heb droi am unrhyw gymorth gan aelodau'r blaid."