Severn Trent i brynu Dŵr Dyffryn Dyfrdwy am £78.5m

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Thinkstock

Mae cwmni dŵr Severn Trent wedi cytuno i brynu cwmni Dŵr Dyffryn Dyfrdwy, sy'n darparu dŵr i rannau o ogledd ddwyrain Cymru, am £78.5m.

Mae Dŵr Dyffryn Dyfrdwy yn cyflenwi dros chwarter miliwn o gwsmeriaid yng ngogledd ddwyrain Cymru a Gogledd orllewin Lloegr.

Mae'r cytundeb yn rhoi diwedd ar gynlluniau cwmni arall, Ancala, oedd wedi cytuno i brynu'r cwmni am tua £71m.

Dywedodd Severn Trent bod Dŵr Dyffryn Dyfrdwy yn addas i'r cwmni gan eu bod yn gweithio mewn ardaloedd agos.

Mae'r cwmni hefyd wedi datgan y bydd yn helpu cwsmeriaid bregus.

Dywedodd Prif Weithredwr Severn Trent, Liv Garfield: "'Da ni'n bwriadu dod a buddion go iawn i weithrediadau a chwsmeriaid Dyffryn Dyfrdwy drwy sicrhau'r arferion gorau a'r buddsoddiad i gefnogi a gwella'r gwasanaeth mae'r cwmni ei gynnig, a drwy rannu'r cynilion 'da ni'n eu creu."