Pleidiau i alw am ddiddymu tollau Pont Hafren

Cyhoeddwyd

Bydd pob plaid yn galw am gael gwared â'r tollau ar Bont Hafren mewn dadl yn y Cynulliad ddydd Mercher.

Ar hyn o bryd, mae'n rhaid i yrwyr dalu o leiaf £6.60 i deithio o Loegr i Gymru.

Mae Llafur, Plaid Cymru ac UKIP yn cefnogi rhoi'r gorau i'r ffioedd - cynnig sy'n cael cefnogaeth amodol y Ceidwadwyr Cymreig hefyd.

Ond dyw pob AC ddim yn cytuno, gyda'r Llafurwr Lee Waters yn dweud y byddai'n well gwario'r tollau ar brosiect Metro De Cymru i wella trafnidiaeth gyhoeddus.

Yn 2017, fe fydd y bont yn dychwelyd i ddwylo Llywodraeth y DU, a'r llywodraeth honno sydd â chyfrifoldeb amdani.

'Hwb' i'r economi

Daw'r ddadl yn Senedd wedi i AC UKIP, Mark Reckless, gyflwyno cynnig yn galw am gael gwared â'r tollau, gan ddweud mai dyna'r "un cam a allai roi hwb i weithgaredd economaidd" Cymru.

Mae Llywodraeth y DU wedi addo haneru cost y tollau pan fydd y bont yn dychwelyd i'w perchnogaeth.

Yn y Cynulliad, mae pob plaid wedi cynnig diwygiadau i gynnig UKIP, gyda Phlaid Cymru'n galw am ddiddymu'r tollau a datganoli'r cyfrifoldeb am y bont. Mae Llafur hefyd yn cytuno y dylai'r tollau ddod i ben.

Cefnogaeth amodol y mae'r Ceidwadwyr yn ei chynnig i'r syniad, gan ddweud: "Os oes posib sicrhau dyfodol tymor hir y ddwy bont gyda'r cyllidebau cyfredol a heb effeithio ar brosiectau trafnidiaeth eraill o gwmpas Cymru, dylai defnydd di-doll o'r bont fod yn flaenoriaeth."

'Dewis amgen'

Ond dywedodd AC Llanelli, Lee Waters, y byddai'n well defnyddio'r tollau i fuddsoddi mewn trafnidiaeth gyhoeddus, yn enwedig gan fod amheuon am sut mae ariannu Metro De Cymru yn sgil y bleidlais i adael yr Undeb Ewropeaidd.

Dywedodd y byddai'r ail gam o adeiladu'r metro angen £125m o gronfeydd yr UE.

"Byddai'n llawer gwell gen i weld ni'n cynnig dewis amgen yn ffurf y prosiect metro uchelgeisiol", meddai.

Ond ychwanegodd y byddai'n cefnogi'r llywodraeth, am "nad oedd pwynt mynd yn groes" gan nad yw'r maes wedi'i ddatganoli.