Conwy yn trafod sut i ddenu mwy o dwristiaid yn y gaeaf

  • Cyhoeddwyd
prom llandudno
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r prom yn Llandudno yn gallu bod yn le digon gwag ar adegau yn ystod misoedd y gaeaf

Mae swyddogion cyngor ac arweinwyr busnes yng Nghonwy yn cyfarfod i drafod sut y gallen nhw ddenu mwy o dwristiaid yn ystod misoedd y gaeaf.

Y gobaith yw ceisio sicrhau bod y tymor twristiaid yn para drwy gydol y flwyddyn, gan arwain at safon gwell o swyddi.

Yn ôl Cyngor Conwy mae 41% o swyddi yn yr ardal yn rhai rhan amser, gyda'r cyflog cyfartalog yn £23,000 - a dydi hynny ddim yn ddigon, medden nhw, i bobl allu fforddio prynu tŷ.

Eu bwriad yw sefydlu tymor twristiaid yn y gaeaf, i gydfynd â phrysurdeb yr haf sydd yn denu llawer mwy o ymwelwyr.

"Beth dwi eisiau siarad amdano fan hyn yw cael cynnig gaeafol i dwristiaid," meddai Jane Richardson, cyfarwyddwr strategol yr economi gyda Chyngor Sir Conwy.

"Os edrychwch chi ar niferoedd yr ymwelwyr i Sir Conwy, rydyn ni'n cael tua 1.7 miliwn o bobl yn ymweld ym mis Awst.

"Dyw hi ddim fel petai pobl yn stopio mynd i ffwrdd yn ystod mis Rhagfyr. Mae pobl yn mynd i farchnadoedd Nadolig a goleuadau Blackpool. Ond dydyn nhw ddim yn dod yma am nad ydan ni wedi gwneud y cynnig gaeafol yna iddyn nhw."

Disgrifiad o’r llun,
Yn ôl Adam Williams, mae agor pier Llandudno yn ystod y gaeaf yn talu ar ei ganfed yn ystod yr haf

Un busnes sydd eisoes wedi dechrau agor yn hirach yn ystod y gaeaf yw pier Llandudno, ac mae'r perchennog Adam Williams yn dweud bod hynny o fudd i'w staff yn ogystal â'i fusnes.

"Rhai dyddiau 'dach chi'n colli arian wrth dalu staff i weithio drwy'r gaeaf. Ond mae hynny'n talu ar ei ganfed ar ddechrau'r tymor twristiaid," meddai.

"Os ydi staff efo ni'n llawn amser, mae ganddyn nhw brofiad yn y swydd a does dim rhaid i mi eu hyfforddi nhw o'r newydd ar ddechrau pob tymor.

"Mae 'na stigma am ein diwydiant ni gan ei fod yn un tymhorol iawn, ond mae fy nghydweithwyr yn gweithio oriau hir yn yr haf ac yn driw iawn i'r busnes, felly mae'n dda mod i'n gallu bod yn driw iddyn nhw."