Ymosodiad rhyw honedig: Arestio aelod o staff Cynulliad

Cyhoeddwyd

Mae aelod o staff y Cynulliad Cenedlaethol wedi ei arestio yn dilyn honiadau o ymosodiad rhyw ar ddynes mewn gwesty yn Llangefni.

Digwyddodd yr ymosodiad honedig y noson cyn yr oedd tîm rygbi'r Cynulliad i fod i chwarae yn erbyn Clwb Rygbi Llangefni.

Dywedodd Heddlu De Cymru bod dau ddyn 31 oed o dde Cymru wedi eu harestio a'u rhyddhau ar fechnïaeth.

Yn ôl llefarydd ar ran Comisiwn y Cynulliad: "Mae'r heddlu yn ymchwilio i honiad yn erbyn aelod o staff Comisiwn y Cynulliad.

"Dan amgylchiadau o'r fath, mae gan y Comisiwn gamau er mwyn delio gyda honiadau yn erbyn staff ac mae'r camau yn cael eu dilyn.

"Nid oes unrhyw Aelodau Cynulliad yn rhan o'r honiadau sydd wedi eu gwneud mewn unrhyw ffordd.

"Gan fod ymchwiliad heddlu yn parhau, ni fyddai'n briodol i wneud unrhyw sylw pellach."

Apelio am wybodaeth

Dywedodd Heddlu Gogledd Cymru: "Mae'r heddlu yn apelio am wybodaeth ar ôl ymosodiad rhyw ar ddynes mewn gwesty yn Llangefni ar Ynys Môn.

"Digwyddodd am tua hanner nos ar ddydd Sadwrn 12 Tachwedd.

"Cafodd dau ddyn 31 oed o dde Cymru eu harestio a'u rhyddhau ar fechnïaeth wrth i'r ymchwiliad barhau.

"Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth gysylltu gyda Heddlu Gogledd Cymru ar 101."