Ystyried datganoli pŵer i wahardd peiriannau gamblo

Cyhoeddwyd

Mae Llywodraeth San Steffan wedi dweud y byddan nhw'n ystyried datganoli pwerau i wahardd peiriannau gamblo fixed odds i Gymru.

Dywedodd yr Arglwydd Bourne, sydd yn weinidog yn Swyddfa Cymru, y byddai'n edrych ar y mater eto yn dilyn galwad o Dŷ'r Arglwyddi.

Ar hyn o bryd mae gamblo yn bŵer sydd wedi'i gadw yn San Steffan, ond fe fydd cyfrifoldeb dros beiriannau sydd yn cymryd betiau sylweddol yn cael ei ddatganoli i'r Alban.

Fe wnaeth y Farwnes Morgan, sydd hefyd yn AC Llafur, gynnig gwelliant yn Nhŷ'r Arglwyddi i gynnwys y pŵer ym Mesur Cymru.

Dywedodd bod £1.6bn yn cael ei wario bob blwyddyn yng Nghymru ar beiriannau o'r fath, a bod cywilydd ganddi i ddweud mai dadreoli'r diwydiant oedd un o'r pethau gwaethaf i Lafur wneud pan oedd hi mewn llywodraeth.

Problem 'enfawr'

"Mae llawer o bobl, yn enwedig pobl fregus, yn cael eu denu gan beiriannau allai dalu allan hyd at £500. Mae'r dystiolaeth yn dangos bod y peiriannau yn gallu cael rhywun yn gaeth yn hawdd, gan greu niwed go iawn a pharhaol i gamblwyr.

"Maen nhw wedi dod yn broblem enfawr mewn cymunedau sydd yn aml yn el chael hi'n anodd delio â diffyg buddsoddi a diweithdra uchel, gan waethygu'r broblem o gamblo yn fwy nag unrhyw fath arall o fetio."

Dywedodd yr Arglwydd Bourne y byddai'n edrych ar y peth, a'i fod yn deall "pa mor gryf yw teimladau ynglŷn â nifer cynyddol y peiriannau gamblo" yng Nghymru.

Ychwanegodd nad oedd Llywodraeth Prydain wedi ystyried y mater gan nad oedd wedi bod yn rhan o adroddiad Comisiwn Silk, ac felly nad wedi cael ei drafod fel rhan o'r pecyn diweddaraf o bwerau i gael eu datganoli.