Gohirio penderfyniad wedi pryderon Airbus

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Samslipknot
Disgrifiad o’r llun,
Pryder Airbus yw y gallai denu mwy o adar i'r ardal beri risg i awyrennau ym Maes Awyr Penarlâg

Mae cwmni awyrennau Airbus wedi codi pryderon am fwyty newydd allai gael ei adeiladu yn Sir y Fflint, oherwydd y gallai'r adeiladau ddenu mwy o adar.

Fe wnaeth cynghorwyr oedd yn ystyried cynlluniau i godi dau adeilad ar gyfer bwyty ym Mharc Manwerthu Brychdyn benderfynu gohirio'r penderfyniad er mwyn derbyn mwy o wybodaeth.

Roedd swyddogion yr awdurdod wedi argymell ei ganiatáu.

Mae'r bwytai, fyddai'n cael eu hadeiladu mewn siâp adenydd awyren, wedi cael eu dylunio fel teyrnged i'r ffatri Airbus cyfagos.

Ond mae'r cwmni wedi dweud y gallai'r cynlluniau ar gyfer yr adeiladau eco-gyfeillgar, gyda thoeau wedi'u gwneud o laswellt, ddenu adar gwyllt i'r ardal.

Fe allai hynny gynyddu'r risg bod awyrennau ym Maes Awyr Penarlâg yn taro adar, medden nhw, ac maen nhw wedi gofyn i'r cyngor weithredu cynllun rheoli peryglon adar cyn caniatáu'r datblygiad.

Bydd y cais yn cael ei ystyried eto ar 14 Rhagfyr.