Miloedd yn 'dioddef heb wybod' o glefyd ysgyfaint COPD

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Sefydliad Ysgyfaint Prydain yng Nghymru
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r clefyd yn fwy cyffredin yng Nghymru na gweddill y DU yn ôl Joseph Carter, pennaeth Sefydliad Ysgyfaint Prydain yng Nghymru

Fe allai miloedd o bobl yng Nghymru fod yn dioddef o glefyd ar yr ysgyfaint heb yn wybod iddyn nhw, meddai sefydliad iechyd.

Yn ôl Sefydliad Ysgyfaint Prydain mae clefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint (COPD) yn lladd bron i 30,000 o bobl y flwyddyn.

Mae COPD yn cael ei ddefnyddio i ddisgrifio nifer o gyflyrau gan gynnwys emffysema a broncitis cronig, ac mae 115,000 o bobl ar draws Prydain yn cael diagnosis o'r clefyd bob blwyddyn.

Mae symptomau'r clefyd yn cynnwys pesychu am gyfnodau hir, gwichian wrth anadlu, a chynhyrchu mwy o fflem nag arfer, ac mae cael haint neu anadlu mwg yn gallu gwaethygu'r symptomau hynny.

2% o'r boblogaeth

Ond â hithau'n Ddiwrnod Rhyngwladol COPD ar 16 Tachwedd, mae'r sefydliad yn dweud mai dim ond rhan o'r stori y mae'r ffigyrau hynny yn ei adrodd.

"Nid dim ond clefyd smygwyr yw COPD. Mae hi fel arfer yn datblygu o ddifrod tymor-hir i'ch ysgyfaint ar ôl anadlu sylwedd niweidiol - nid dim ond mwg sigarennau, ond gwahanol fathau o fwg a llygredd aer hefyd," meddai Joseph Carter, pennaeth Sefydliad Ysgyfaint Prydain yng Nghymru.

"Mae swyddi lle mae llawer o lwch, mwg a chemegion yn gallu cyfrannu at ddatblygu COPD, felly mae'n gallu effeithio ar unrhyw un ohonom.

"Rydym ni'n gwybod am dros 65,000 yng Nghymru sydd gyda'r clefyd - dros 2% o holl boblogaeth Cymru, ac yn fwy na chyfartaledd y DU - ond dim ond crib y rhewfryn yw hynny.

"Mae miliynau'n ychwanegol i hynny ar draws y DU yn byw gyda'r clefyd hwn heb iddynt wybod amdano."