Grŵp meddygol yn beirniadu awgrym asesiadau anabledd

  • Cyhoeddwyd
leanne carwyn

Mae un o lywyddion cymdeithas feddygol y BMA wedi beirniadu awgrym mai meddygon teulu ddylai gynnal asesiadau i benderfynu maint budd-daliadau i bobl ag anableddau.

Fe gododd y syniad mewn trafodaeth yn ystod sesiwn holi'r prif weinidog yn y Cynulliad ddydd Mawrth.

Gofynnodd arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood i'r prif weinidog, Carwyn Jones, os ydi e'n cytuno y dylai meddygon teulu gymryd cyfrifoldeb am yr asesiadau.

Dywedodd Mr Jones nad ydi e'n anghytuno, a bod gan feddygon teulu "ddigon o gymwysterau i asesu os ydi rhywun yn gymwys i gael budd-dal penodol ai peidio".

'Effeithio'r berthynas'

Ond dywedodd y BMA y byddai hynny'n rhoi pwysau ychwanegol ar feddygon teulu ac y gallai danseilio'u perthynas gyda'u cleifion.

"Fe fyddai 'na gwestiynau am lwyth gwaith, achos y byddai'n cymryd 45 munud i feddygon gynnal asesiad iawn," meddai Dr David Bailey, is-gadeirydd pwyllgor meddygon teulu'r BMA.

"Fy mlaenoriaeth i yw i weithredu ar ran y claf, ac os ydi meddyg yn gorfod penderfynu ar fudd-daliadau, fe allai hynny effeithio ar y berthynas rhwng y meddyg a'r claf."

Dywedodd Dr Bailey y gallai hynny roi doctoriaid mewn sefyllfa annifyr.

"Os byddai rhywun yn dod ata' i a bod yr achos [dros gael budd-daliadau neu beidio] yn ymylol, fe fyddwn i'n cefnogi'r claf," meddai.