Carchar i ddyn am dreisio merch yng nghanol Caerdydd

Published
image copyrightGoogle
image captionDigwyddodd yr ymosodiad oddi ar un o brif strydoedd Caerdydd

Mae dyn wedi cael dedfryd o bum mlynedd a hanner yn y carchar am dreisio myfyrwraig ger un o brif strydoedd Caerdydd ym Mis Medi.

Fe ddilynodd Aymen Smaili, 35, y ddynes wrth iddi adael clwb nos a'i threisio ar stryd gefn oddi ar Heol y Frenhines.

Dywedodd y barnwr ei fod wedi targedu dynes oedd mewn sefyllfa "fregus".

Roedd Smaili wedi pledio'n euog i'w threisio.

Bydd yn gorfod treulio o leiaf hanner ei ddedfryd dan glo a chofrestru fel troseddwr rhyw.

image copyrightLewis Clarke
image captionCafodd Smaili ei ddefrydu yn Llys y Goron Caerdydd ddydd Llun